Gezonde School-activiteiten mbo

Bent u op zoek naar concrete Gezonde School-activiteiten die u kunt inzetten op school? Hier vindt u erkende activiteiten waarvan professionals uit de praktijk hebben vastgesteld dat ze voldoen aan een aantal kwaliteitscriteria. Van sommige Gezonde School-activiteiten is de werkzaamheid als 'goed' beoordeeld door een onafhankelijke erkenningscommissie.

Tips voor als u wilt beginnen

Afdrukken:

Via printer