Helder op School: Samen Fris

Samen Fris bestaat uit een lessenserie voor leerlingen en ondersteunende informatie voor ouders/verzorgers. Samen Fris ondersteunt leerlingen en hun ouders/verzorgers om samen het gesprek aan te gaan over niet roken, alcohol drinken en/of blowen.

Kenmerk

Omschrijving

Eigenaar Trimbos-instituut
Aan de slag
NaamE-mailadresTelefoonnummer
Ester Spethespeth@trimbos.nl0302971100
Doel

Het doel is leerlingen bewust te maken van de risico’s van roken, alcohol drinken en blowen. De lessen zetten in op een gezonde sociale norm. De ondersteunende informatie voor ouders/verzorgers bestaat uit feiten, tips en voorbeelden die het vertrouwen moeten geven om met hun kind te praten over roken, alcohol drinken en blowen.

Onderwijstype
 • VMBO basis / kader
 • VMBO TL
 • HAVO
 • VWO
Klas
 • Klas 2
 • Klas 3
Materiaal
 • Lesmateriaal
 • Communicatiemateriaal
 • Handleiding
 • Spelvormen

Docententraining:

- Handleiding, PowerPoint, evaluatieformulier, certificaat

Lesmateriaal:

- Kahoot-quiz, vier filmpjes (alcohol, roken, blowen, huiswerkopdracht), format mindmap, uitleg mindmap, uitleg bronnen, klassikale stellingen, klassikale huiswerkopdracht, eindquiz).

Docenteninstructies:

- Hand-out voor docenten les 1, 2, 3, 4 – praktisch en theoretisch

Ouders:

- Mails, ouderwebsite

Thema
 • Roken
 • Alcohol
 • Drugs
Ouderbetrokkenheid Ja
 • Huiswerkopdracht en ouderwebsite
Activiteit is gericht op Hier ziet u op welke pijlers de activiteit is gericht. De aanpak Gezonde School onderscheidt vier pijlers: signalering, gezondheidseducatie, omgeving en beleid.
 • Gezondheidseducatie
Wanneer uit te voeren?
 • Tijdens de les
Activiteit is zelfstandig door een school uit te voeren Ja
Door wie uit te voeren op school?
 • Overige leerkrachten
 • Vakleerkracht
Tijdsbesteding Indicatie van het minimaal aantal uren nodig voor training/opleiding, voorbereiding en uitvoering van de interventie. Minder dan 10 uur

Docenten volgen voorafgaande aan de lessen een docententraining van twee uur. Dit is meteen de voorbereiding voor de lessen. Verder voorbereiding is naar wens van de docent.
Vervolgens kunnen docenten de lessen geven, deze duren vier lesuren. 

Gemiddelde optionele tijd die het de school kost

-

Waar is ondersteuning is beschikbaar?
 • Regionale GGD
 • Instelling voor verslavingszorg
Indicatie vaste kosten Minimale kosten van de activiteit, inclusief BTW, per schooljaar, voor alle klassen in een school van gemiddelde omvang (1420 leerlingen). Minder dan €500

Een licentie voor de digitale docentenomgeving, waarin alle lesinstructies en (leerling)materialen beschikbaar zijn voor de uitvoering van het lesprogramma, kost €25,- per klas.

Beoordeling Goed onderbouwd