Mentorlessen over stress

Uit onderzoek blijkt dat jongeren last hebben van mentale druk en stress. In samenwerking met het onderwijs heeft PSIEG een lespakket ontwikkeld. Na een training geven mentoren kant-en-klare lessen over stress. Mentoren maken stress bespreekbaar: hoe werkt stress? Wat zijn de signalen? Leerlingen ontvangen praktische handvatten om op een gezonde manier met stress om te gaan. Ouders worden betrokken via een thema-avond over stress.

Kenmerk

Omschrijving

Eigenaar Psieg
Website
Aan de slag
NaamE-mailadresTelefoonnummer
Emily Brugmane.brugman@psieg.nl0624997171
Carolien Wijnkerc.wijnker@psieg.nl0638517781
Doel

Overkoepelend doel:

Een afname van het risico op (toekomstige) stressklachten door kennis en bewustwording van (on)gezonde stress en de eigen invloed daarop.

 

Hoofddoel:

Leerlingen leren ongezonde stress bij zichzelf herkennen en weten hoe zij hier zelf invloed op kunnen uitoefenen.

Materiaal
  • Lesmateriaal

De interventie bevat de volgende onderdelen: Training voor mentoren; Thema-avond over stress voor ouders/verzorgers; Lesmodules onderbouw en bovenbouw (elk 4 lesbrieven, powerpoint en online zelftests).

Thema
  • Sociaal emotionele ontwikkeling
Ouderbetrokkenheid Ja
  • Ouderavond
Activiteit is gericht op Hier ziet u op welke pijlers de activiteit is gericht. De aanpak Gezonde School onderscheidt vier pijlers: signalering, gezondheidseducatie, omgeving en beleid.
  • Gezondheidseducatie
Wanneer uit te voeren?
  • Tijdens de les
Activiteit is zelfstandig door een school uit te voeren Ja
Door wie uit te voeren op school?
  • Overige leerkrachten
  • Vakleerkracht
Tijdsbesteding Indicatie van het minimaal aantal uren nodig voor training/opleiding, voorbereiding en uitvoering van de interventie. Tussen 10 tot 25 uur

Voor de contactperoon van school ongeveer 2 uur voor overleg en afstemming met PSIEG, veelal telefonisch, via beeldbellen of per e-mail. 

Per mentor zo’n 5 uur voorbereidingstijd (incl. training) en 2,5 uur uitvoertijd incl. online evaluatie.

En voor 1 vertegenwoordiger van het zorgteam: 3,5 uur (voor overleg, afstemming en presentatie bij de thema-avond voor ouders).

Waar is ondersteuning is beschikbaar?
  • Eigenaar activiteit
  • Regionale GGD
Indicatie vaste kosten Minimale kosten van de activiteit, inclusief BTW, per schooljaar, voor alle klassen in een school van gemiddelde omvang (1420 leerlingen). Meer dan €1000

PSIEG streeft ernaar de mentorlessen zo toegankelijk mogelijk te maken en de kosten dus ook zo laag mogelijk. Mogelijk kan de school gebruik kan maken van het Ondersteuningsaanbod Gezonde School en/of gemeentelijke subsidies.

 

Scholen kunnen de implementatie faseren, door bijvoorbeeld te beginnen in de onderbouw en pas het schooljaar daarna de bovenbouw module aan te schaffen. De kosten worden daardoor verspreid.

Beoordeling Goed onderbouwd