Lang Leve de Liefde VSO

Lang Leve de Liefde VSO is en lesmethode over relaties en seksualiteit voor zeer moeilijk lerende leerlingen. Het lespakket vormt een doorlopende leerlijn en bestaat uit een docentenhandleiding, leerlingenmagazine, korte films en een digitale lesomgeving.  In de opbouw van de lessen is rekening gehouden met de seksuele ontwikkelingsfasen van leerlingen, hun leerstijl en leervermogen. 

Kenmerk

Omschrijving

Eigenaar Rutgers
Aan de slag
NaamE-mailadresTelefoonnummer
Manouk Vermeulenm.vermeulen@rutgers.nl(030) 231 34 31
Doel

Het doel van het lespakket is dat zeer moeilijk lerende jongeren prettige, veilige en vrijwillige relaties hebben en respect hebben voor ieders seksuele identiteit

Onderwijstype
 • Praktijkonderwijs
Klas
 • Alle jaren
Materiaal
 • Lesmateriaal
 • Communicatiemateriaal
 • Handleiding
 • Spelvormen

Het lespakket bestaat uit een leerlingenmagazine, filmpjes die online beschikbaar zijn en een docentenhandleiding. Bij sommige lessen zijn werkbladen toegevoegd. De lessen worden (ook) aangeboden in een digitale lesomgeving, die bereikbaar is via www.langlevedeliefdevso.nl. In de digitale lesomgeving staan alle onderdelen van het lespakket, aanvullende interactieve werkvormen voor op het digibord en een digitaal monitoringstool. 

Thema
 • Relaties en seksualiteit
 • Fysieke veiligheid
 • Seksuele gezondheid
Ouderbetrokkenheid Nee
Activiteit is gericht op Hier ziet u op welke pijlers de activiteit is gericht. De aanpak Gezonde School onderscheidt vier pijlers: signalering, gezondheidseducatie, omgeving en beleid.
 • Gezondheidseducatie
Wanneer uit te voeren?
 • Tijdens de les
Activiteit is zelfstandig door een school uit te voeren Ja
Door wie uit te voeren op school?
 • Begeleider
 • Overige leerkrachten
 • Vakleerkracht
Tijdsbesteding Indicatie van het minimaal aantal uren nodig voor training/opleiding, voorbereiding en uitvoering van de interventie. Meer dan 25 uur

In totaal zijn er 30 lessen (van één lesuur) beschikbaar, welke over verschillende leerjaren uitgevoerd kunnen worden. De minimale inzet komt hiermee op circa 30 uur (45 minuten uitvoering per les en 15 min voorbereiding per les).

 

Gemiddelde optionele tijd die het de school kost
 • Teamtraining: per leraar 2 dagdelen (8 uur) en voorbereiding/ huiswerkopdracht (2 uur)
 • Inbedding in school (werkgroep, ontwikkeling visie en beleid): circa 20 uur
Waar is ondersteuning is beschikbaar?
 • Regionale GGD
 • Trainerspool
Indicatie vaste kosten Minimale kosten van de activiteit, inclusief BTW, per schooljaar, voor alle klassen in een school van gemiddelde omvang (1420 leerlingen). Meer dan €1000

De training is ontwikkeld voor leraren en teams in het (voortgezet) speciaal onderwijs en wordt incompany gegeven in twee dagdelen. De training wordt gegeven door Rutgers en kan worden aangevraagd via seksuelevorming.nl. De kosten voor de training bedragen € 1.800,- .

De ondersteuning/ training vanuit de regionale GGD is soms gratis. 

Beoordeling Goed beschreven