JOIN us

JOIN us is een positieve aanpak ter preventie van pesten. Creëert meer saamhorigheid binnen de klassen. Maakt de klas hechter.

Docenten reageren direct en op een adequate manier op pesten. Leerlingen voelen zich gezien en geaccepteerd. Het is leuk en leerzaam tegelijk!

Kenmerk

Omschrijving

Eigenaar Join us
Website
Aan de slag
NaamE-mailadresTelefoonnummer
Melody AmamaInfo@join-us.nl0651813391
Doel

Het doel is om een veilig klimaat in de klas te creëren, de saamhorigheid te vergroten en pesten zoveel mogelijk te voorkomen.

Materiaal
  • Lesmateriaal
  • Handleiding

Voor de mentoren is een handboek ontwikkeld waarin tien lessen met saamhorigheidsspellen zijn uitgewerkt. Na een training ontvangen de mentoren dit handboek met een bijbehorende USB-stick met de bijlages. Een PowerPointpresentatie ondersteunt de training aan mentoren. Voordat de JOIN us-lessen beginnen, worden de ouders en verzorgers geïnformeerd middels een brief.

Thema
  • Sociaal emotionele ontwikkeling
Ouderbetrokkenheid Ja
  • Ouders worden middels een brief op de hoogte gebracht
Activiteit is gericht op Hier ziet u op welke pijlers de activiteit is gericht. De aanpak Gezonde School onderscheidt vier pijlers: signalering, gezondheidseducatie, omgeving en beleid.
  • Omgeving
  • Gezondheidseducatie
Wanneer uit te voeren?
  • Tijdens de les
Activiteit is zelfstandig door een school uit te voeren Ja
Door wie uit te voeren op school?
  • Anders
  • Mentor van de klas.

Tijdsbesteding Indicatie van het minimaal aantal uren nodig voor training/opleiding, voorbereiding en uitvoering van de interventie. Tussen 10 tot 25 uur

De directie investeert over het gehele schooljaar in totaal vier uur.

De mentoren investeren over het gehele schooljaar in totaal 21 uur

Onderverdeeld in: mentor training van 8 uur en de uitvoering van de lessen incl. voorbereiding is 10 uur. Deze lessen vinden plaats tijdens de mentoruren en zal dus geen extra tijd in beslag nemen.

Waar is ondersteuning is beschikbaar?
  • Eigenaar activiteit
Indicatie vaste kosten Minimale kosten van de activiteit, inclusief BTW, per schooljaar, voor alle klassen in een school van gemiddelde omvang (1420 leerlingen). Minder dan €500

JOIN us bied verschillende pakketen aan. Neem contact met ons op en wij maken dan samen met u een plan op maat!

 

Beoordeling Goed onderbouwd