LEGSpedition

LEGSpedition is een karaktervormend preventie programma. Het legt de nadruk op een gezonde leefstijl en onthouding van risicovol gedrag. Kenmerkend aan het programma zijn de interactieve werkvormen. Een leefstijl gerichte aanpak met verschillende thema’s zoals Imago, vriendschappen, Media, Risicgedrag, Seksualiteit en weerbaarheid.

Kenmerk

Omschrijving

Eigenaar Terwille
Aan de slag
NaamE-mailadresTelefoonnummer
Robert Pruisr.pruis@terwille.nl0503116226
Doel

Het hoofddoel is dat jongeren zich bewust worden van balans op LEGS - (Lichamelijk, Emotioneel, Geestelijk en Sociaal) en de invloed van hun keuzes hierop. Daarmee worden jongeren versterkt in gezonde identiteit (stevig op hun LEGS), kunnen zij gezonde keuzes maken, leren NEE te zeggen tegen risicogedrag en kiezen voor een gezonde levensstijl.

Materiaal
  • Communicatiemateriaal
  • Spelvormen

Voor de uitvoering van de interventie bestaat een handboek en diverse praktische materialen voor de uitvoering van de interactieve werkvormen en de bewustwordingsquizjes. Ten behoeve van de evaluatie zijn er evaluatieformulieren en voor de follow-up aan jongeren is een interactieve website met onder andere een (anonieme) chatfunctie beschikbaar.

Thema
  • Sociaal emotionele ontwikkeling
  • Zelfbeeld
Ouderbetrokkenheid Ja
  • Ouderavond
Activiteit is gericht op Hier ziet u op welke pijlers de activiteit is gericht. De aanpak Gezonde School onderscheidt vier pijlers: signalering, gezondheidseducatie, omgeving en beleid.
  • Gezondheidseducatie
Wanneer uit te voeren?
  • Tijdens de les
Activiteit is zelfstandig door een school uit te voeren Nee

De LEGSpedition training wordt uitgevoerd op de eigen locatie van school en wordt uitgevoerd door getrainde jongerenwerkers.

Tijdsbesteding Indicatie van het minimaal aantal uren nodig voor training/opleiding, voorbereiding en uitvoering van de interventie. Tussen 10 tot 25 uur

De training duurt twee aaneengesloten lesdagen van zes lesuren. 

Gemiddelde optionele tijd die het de school kost

Wanneer een school wil starten met reLEGS trainingen wordt een voorgesprek gehouden en naar aanleiding hiervan wordt een afsprakenbevestiging vastgelegd over data, financiën, faciliteiten in het schoollokaal, evaluatie en andere randvoorwaarden.

Waar is ondersteuning is beschikbaar?
  • Eigenaar activiteit
Indicatie vaste kosten Minimale kosten van de activiteit, inclusief BTW, per schooljaar, voor alle klassen in een school van gemiddelde omvang (1420 leerlingen). Tussen €500 tot €1000

De kosten zijn op basis van offerte 

Beoordeling Goed beschreven