Wat doe jij?... Wensen en grenzen in de liefde

‘Wat doe jij? zijn lessen die onbedoelde zwangerschap bij jongeren wil voorkomen. In de lessen, uitgevoerd door een gastdocent, is aandacht voor relaties, seksuele integriteit, anticonceptiegebruik en (jong) ouderschap. Jongeren oefenen met vaardigheden om hun wensen en grenzen aan te geven. Het pakket bestaat uit een serie van 4-7 lessen en/of de ouderavond en docentenbijeenkomst. Een eenmalige introductieles is ook mogelijk.

Kenmerk

Omschrijving

Eigenaar Siriz
Website
Aan de slag
NaamE-mailadresTelefoonnummer
Preventie Sirizpreventie@siriz.nl085 130 15 70
Doel

Jongeren kunnen verantwoorde keuzes maken op het gebied van seksualiteit en anticonceptie, zodat een onbedoelde zwangerschap voorkomen wordt.

Onderwijstype
 • Praktijkonderwijs
 • VMBO basis / kader
 • VMBO TL
 • HAVO
 • VWO
Klas
 • Klas 1
 • Klas 2
 • Klas 3
 • Klas 4
 • Klas 5
 • Klas 6
 • Alle jaren
Materiaal
 • Lesmateriaal
 • Communicatiemateriaal
 • Handleiding
 • Spelvormen

Tijdens de lessenserie worden diverse interactieve werkvormen en opdrachten ingezet met bijbehorend materiaal. Zowel presentaties, een quiz, filmpjes, spel, opdrachten aan de hand van kaartjes of ander materiaal gericht op oefenen van vaardigheden en weerbaarheid. Daarnaast ontvangen deelnemers een folder over anti-conceptiemiddelen.

Thema
 • Relaties en seksualiteit
Ouderbetrokkenheid Ja
 • Ouderavond
Activiteit is gericht op Hier ziet u op welke pijlers de activiteit is gericht. De aanpak Gezonde School onderscheidt vier pijlers: signalering, gezondheidseducatie, omgeving en beleid.
 • Gezondheidseducatie
Wanneer uit te voeren?
 • Tijdens de les
Activiteit is zelfstandig door een school uit te voeren Nee

De lessenserie wordt uitgevoerd door een externe gastdocent, die de (vak)docent(en) faciliteert om het thema na de lessenserie zelf onder de aandacht te brengen in de les.

Door wie uit te voeren op school?
 • Anders
 • De lessenserie wordt door de gastdocent uitgevoerd, de vakleerkracht kan er daarna mee verder in de eigen lessen.

Tijdsbesteding Indicatie van het minimaal aantal uren nodig voor training/opleiding, voorbereiding en uitvoering van de interventie. Minder dan 10 uur

De lessenserie betreft 4 à 7 lessen van 60-90 minuten per klas/groep.

Gemiddelde optionele tijd die het de school kost

Naast de vaste lessenserie is de ouderavond en docentenbijeenkomst optioneel. Ook kan de leerkracht na de lessenserie in de eigen lessen aandacht aan het thema besteden. Ook is er een mogelijkheid voor een eenmalige introductieles.

Waar is ondersteuning is beschikbaar?
 • Eigenaar activiteit
Indicatie vaste kosten Minimale kosten van de activiteit, inclusief BTW, per schooljaar, voor alle klassen in een school van gemiddelde omvang (1420 leerlingen). Minder dan €1000

De kosten zijn afhankelijk van het aantal klassen waarvoor de interventie wordt ingezet en of er gebruik gemaakt wordt van een docentenbijeenkomst en/of ouderavond en/of introductieles.

Er is subsidie mogelijk via Gezonde School. 

Meer info over aantrekkelijke vormen van financiering van de gastlessen van Siriz leest u hier.

Beoordeling Goed onderbouwd