Girls Talk+

Girls Talk+ is een groepscounselingsprogramma over seksualiteit, relaties en weerbaarheid speciaal voor meiden (14-21 jaar) met een lichte verstandelijke beperking In 8 wekelijkse groepsbijeenkomsten gaan meiden met elkaar aan de slag met onderwerpen zoals flirten, online media, erbij horen en veilige, prettige seks.

Kenmerk

Omschrijving

Eigenaar Rutgers
Aan de slag
NaamE-mailadresTelefoonnummer
Marianne Jonkeroffice@rutgers.nl030-2313431
Doel

Doel van Girls Talk+ is om meiden weerbaarder te maken in hun relaties en seksuele leven, vooral als het gaat om het voorkómen van seksuele grensoverschrijding, onbedoelde zwangerschap en soa's.

Onderwijstype
 • Praktijkonderwijs
Klas
 • Alle jaren
Materiaal
 • Lesmateriaal
 • Handleiding

In de handleding met bijbehorende usb staan de 8 groepsbijeenkomsten en de ouderbijeenkomst beschreven met didactische en methodische notities voor de counselors, werkbladen voor de deelneemsters en bijbehorend (beeld)materiaal.

Thema
 • Relaties en seksualiteit
 • Fysieke veiligheid
Ouderbetrokkenheid Ja
 • Ouderavond
 • bijeenkomst voor ouders
Activiteit is gericht op Hier ziet u op welke pijlers de activiteit is gericht. De aanpak Gezonde School onderscheidt vier pijlers: signalering, gezondheidseducatie, omgeving en beleid.
 • Gezondheidseducatie
Wanneer uit te voeren?
 • Tijdens de les
 • Tijdens naschoolse opvang
Activiteit is zelfstandig door een school uit te voeren Nee

De begeleiding wordt verzorgd door professionals in onderwijs die hiertoe een training hebben gevolgd bij Rutgers. De begeleiding van een groep gebeurt bij voorkeur door twee begeleiders.

Door wie uit te voeren op school?
 • Begeleider
 • Overige leerkrachten
 • Anders
 • Getrainde professionals (certificering).

Tijdsbesteding Indicatie van het minimaal aantal uren nodig voor training/opleiding, voorbereiding en uitvoering van de interventie. Meer dan 25 uur

De groepsbijeenkomsten worden bij voorkeur door twee personen begeleid, die hiertoe een training van 2 dagen inclusief voorbereidende online cursus hebben gevolgd (15 contacturen/zelfstudie). Uitvoering van een programma in een meidengroep: 8 bijeenkomsten van 1,5 uur en 1 ouderbijeenkomst exclusief voorbereiding.

Waar is ondersteuning is beschikbaar?
 • Eigenaar activiteit
Indicatie vaste kosten Minimale kosten van de activiteit, inclusief BTW, per schooljaar, voor alle klassen in een school van gemiddelde omvang (1420 leerlingen). Minder dan €500

Deelnemers dienen eerder een Girls’ Talk training hebben gevolgd. De training kan ook incompany worden gegeven.

Beoordeling Goed onderbouwd