Kracht in Controle

KIC is ontstaan vanuit de gedachte dat leerlingen zich veilig moeten voelen in de klas en op school. Leerlingen leren optimaal in een omgeving waarin ze zich veilig en geaccepteerd voelen. De Kracht van het programma in de fysieke oefeningen en in het betrekken van alle partijen: ouders, leerlingen en docenten, daarnaast zijn de lessen opgenomen in het reguliere programma waardoor er schoolbreed aandacht is voor sociaal gedrag.

Kenmerk

Omschrijving

Eigenaar Taborcollege
Aan de slag
NaamE-mailadresTelefoonnummer
Kim Entiusinfo@kictraining.nl0612642526
Krystle Korsinfo@kictraining.nl0617874735
Doel

Doel van het programma is het realiseren van een kwalitatief hoog pedagogisch klimaat waarin leerlingen en medewerkers in de school op respectvolle wijze met elkaar omgaan, zorgen voor een veilige omgeving, verantwoordelijkheid nemen voor hun gedrag en schoolloopbaan en tevens pestgedrag preventief wordt aangepakt. 

Onderwijstype
 • Praktijkonderwijs
 • VMBO basis / kader
 • VMBO TL
 • HAVO
 • VWO
Klas
 • Klas 1
 • Klas 2
 • Alle jaren
Materiaal
 • Lesmateriaal
 • Handleiding
 • Spelvormen

Het is mogelijk om docenten op te leiden tot KIC-trainer, KIC-trainers ontvangen dan de handleiding. Verder is het ook mogelijk om de app aan te schaffen, deze biedt toegang tot het overige lesmateriaal en maakt het mogelijk om de sociale verhoudingen in een klas in kaart te brengen.

Thema
 • Sociaal emotionele ontwikkeling
Ouderbetrokkenheid Nee
Activiteit is gericht op Hier ziet u op welke pijlers de activiteit is gericht. De aanpak Gezonde School onderscheidt vier pijlers: signalering, gezondheidseducatie, omgeving en beleid.
 • Gezondheidseducatie
Wanneer uit te voeren?
 • Tijdens de les
Activiteit is zelfstandig door een school uit te voeren Ja
Door wie uit te voeren op school?
 • Overige leerkrachten
 • Vakleerkracht
Tijdsbesteding Indicatie van het minimaal aantal uren nodig voor training/opleiding, voorbereiding en uitvoering van de interventie. Meer dan 25 uur

Het programma werkt het meest effectief wanneer het opgenomen wordt in het lesrooster maar zou ook in een andere frequentie aangeboden kunnen worden.

Gemiddelde optionele tijd die het de school kost

Scholen kunnen kiezen voor een eigen invulling/frequentie.

Waar is ondersteuning is beschikbaar?
 • Eigenaar activiteit
Indicatie vaste kosten Minimale kosten van de activiteit, inclusief BTW, per schooljaar, voor alle klassen in een school van gemiddelde omvang (1420 leerlingen). Minder dan €500

Kosten zijn afhankelijk van het product dat afgenomen wordt (training-programma en/of app) en in het geval van de app het aantal leerlingen dat hier gebruik van maakt.

Beoordeling Goed onderbouwd