Vlaggensysteem

Het Vlaggensysteem stimuleert gezond seksueel gedrag en draagt bij aan het voorkómen en terugdringen van seksueel grensoverschrijdend gedrag onder kinderen en jongeren. Het biedt professionele opvoeders handvatten om seksueel gedrag adequaat te beoordelen, het bespreekbaar te maken en om gepast te reageren.

Kenmerk

Omschrijving

Eigenaar Sensoa
Aan de slag
NaamE-mailadresTelefoonnummer
Trainingsbureau Movisietrainingsbureau@movisie.nl030-789 22 22
Doel

Wanneer gaat gezond seksueel experimenteergedrag over in grensoverschrijdend gedrag? En hoe leer je ze wat wel en niet oké seksueel gedrag is? Het Vlaggensysteem is een methodiek voor om seksueel gedrag van kinderen en jongeren te duiden en er adequaat op te reageren.

Onderwijstype
 • Praktijkonderwijs
 • VMBO basis / kader
 • VMBO TL
 • HAVO
 • VWO
Klas
 • Klas 1
 • Klas 2
 • Klas 3
 • Klas 4
 • Klas 5
 • Klas 6
 • Alle jaren
Materiaal
 • Lesmateriaal

Deelnemersmap / Movisie Academie (online leeromgeving) / boek “Sensoa Vlaggensysteem, reageren op seksueel (grensoverschrijnend) gedrag van kinderen en jongeren

Thema
 • Sociaal emotionele ontwikkeling
 • Relaties en seksualiteit
Ouderbetrokkenheid Nee
Activiteit is gericht op Hier ziet u op welke pijlers de activiteit is gericht. De aanpak Gezonde School onderscheidt vier pijlers: signalering, gezondheidseducatie, omgeving en beleid.
 • Signaleren
Wanneer uit te voeren?
 • Tijdens de les
Activiteit is zelfstandig door een school uit te voeren Ja
Door wie uit te voeren op school?
 • Begeleider
 • Directie
 • Overige leerkrachten
 • Vakleerkracht
 • Anders
 • Medewerkers met een certificaat voor de basistraining en/of de train-de-trainer Werken met het Vlaggensysteem

Tijdsbesteding Indicatie van het minimaal aantal uren nodig voor training/opleiding, voorbereiding en uitvoering van de interventie. Meer dan 25 uur

 -

 

Gemiddelde optionele tijd die het de school kost

-

Waar is ondersteuning is beschikbaar?
 • De volgende ondersteuning is van toepassing: Forum op Movisie Academie, Movisie
Indicatie vaste kosten Minimale kosten van de activiteit, inclusief BTW, per schooljaar, voor alle klassen in een school van gemiddelde omvang (220 leerlingen). Tussen €1000 en €2500
 • Basistraining: prijzen zijn op te vragen bij gecertificeerde trainers van het Vlaggensysteem
 • Train-de-trainer: € 1500 per persoon
 • Terugkomdag: € 550 per persoon
Beoordeling Goed onderbouwd