Liefde is... voor meisjes

Liefde is… is een voorlichtingsprogramma ter ondersteuning van de seksuele ontwikkeling en het seksueel welzijn van meisjes uit de tweede en derde klas (13 tot en met 16 jaar) op verschillende niveaus van het voortgezet onderwijs. De voorlichting wordt gegeven door twee vrouwelijke hulpverleners die op een laagdrempelige manier thema’s gerelateerd aan seksualiteit en relaties bespreekbaar maken.

Kenmerk

Omschrijving

Eigenaar Qpido (Spirit)
Website
Aan de slag
NaamE-mailadresTelefoonnummer
Maurina Verslootm.versloot@spirit.nl06-41681947
Qpido algemeeninfo@qpido.nl06-29338064
Doel

Het hoofddoel is meisjes hebben meer seksuele kennis, vaardigheden, positieve attitudes en intenties, vertrouwen in hun eigen kunnen en zijn bewust van de invloed van sociale normen om weloverwogen beslissingen te nemen ten aanzien van gezonde, gewenste, gelijkwaardige en prettige relaties en seksualiteit.

Materiaal
 • Lesmateriaal
 • Communicatiemateriaal
 • Handleiding
 • Spelvormen
 • Overige middelen en materialen

De materialen dienen ter ondersteuning van het lesprogramma.

Thema
 • Relaties en seksualiteit
 • Fysieke veiligheid
Ouderbetrokkenheid Ja
 • Ouderavond
Activiteit is gericht op Hier ziet u op welke pijlers de activiteit is gericht. De aanpak Gezonde School onderscheidt vier pijlers: signalering, gezondheidseducatie, omgeving en beleid.
 • Gezondheidseducatie
Wanneer uit te voeren?
 • Tijdens de les
Activiteit is zelfstandig door een school uit te voeren Nee

Het lesprogramma wordt uitgevoerd door externe hulpverleners en niet door docenten. De hulpverleners zijn experts en zijn in staat kwetsbare leerlingen te signaleren. Wel heeft de school een belangrijke rol in het creëren van draagvlak onder het onderwijzend personeel en het betrekken van zowel docenten als ouders in de begeleiding van de seksuele ontwikkeling van leerlingen.

Door wie uit te voeren op school?
 • Anders
 • Externe hulpverleners voeren de activiteit uit. Iemand binnen de school dient als contactpersoon te fungeren voor praktische ondersteuning.

Tijdsbesteding Indicatie van het minimaal aantal uren nodig voor training/opleiding, voorbereiding en uitvoering van de interventie. Minder dan 10 uur

Het lesprogramma bestaat uit 4 lessen van elk 1,5 uur.

Waar is ondersteuning is beschikbaar?
 • Eigenaar activiteit
Indicatie vaste kosten Minimale kosten van de activiteit, inclusief BTW, per schooljaar, voor alle klassen in een school van gemiddelde omvang (1420 leerlingen). Meer dan €1000

Op dit moment wordt Liefde is... voor meisjes binnen Amsterdam gefinancieerd door gemeentelijke subsidie. Indien er financiële middelen beschikbaar zijn, dan kan deze interventie ook landelijk uitgevoerd worden.

Beoordeling Goed onderbouwd