Be-Loved

Be-Loved is een doorlopende leerlijn Seksuele Vorming voor het Christelijk Voortgezet Onderwijs voor vier leerjaren. Door de toegankelijke, herkenbare en direct toepasbare materialen kunnen de scholen zélf aan de slag met het thema seksualiteit en seksuele vorming. De leerlijn wordt opgenomen in het bestaande curriculum, docenten worden getraind en ouders betrokken. Zo komt de school tot een integrale aanpak van het thema seksualiteit.

Kenmerk

Omschrijving

Eigenaar Weerbaar in Seksualiteit
Aan de slag
NaamE-mailadresTelefoonnummer
W. Kruyswijkinfo@wiseducatie.nl0619949303
Doel

Leerlingen binnen het voortgezet (orthodox-) christelijk onderwijs zijn beter voorbereid op seksuele gevoelens en seksualiteit en zijn in staat hierover open te communiceren.

De kennis en de handelingsbekwaamheid van de docent is vergroot met betrekking tot het bespreekbaar maken van seksualiteit bij de leerlingen. 

Materiaal
 • Lesmateriaal
 • Communicatiemateriaal
 • Handleiding

Vier modules voor vier leerjaren.

Per leerjaar is er een module. Een module bestaat uit:

 • Handboek met beschrijving van vier lessen
 • Werkboek leerlingen (digitaal en interactief)
 • Powerpoint per les
 • Digiles per les
 • Leskaart voor docent per les 
 • Online portal met ondersteunend beeldmateriaal  

Dit alles is op elk gewenst moment te raadplegen in de online portal voor docenten. 

Thema
 • Relaties en seksualiteit
 • Fysieke veiligheid
Ouderbetrokkenheid Ja
 • Ouderavond
 • Er zijn opdrachten die de leerlingen thuis i.s.m. ouders kunnen doen
Activiteit is gericht op Hier ziet u op welke pijlers de activiteit is gericht. De aanpak Gezonde School onderscheidt vier pijlers: signalering, gezondheidseducatie, omgeving en beleid.
 • Gezondheidseducatie
Wanneer uit te voeren?
 • Tijdens de les
Activiteit is zelfstandig door een school uit te voeren Ja
Door wie uit te voeren op school?
 • Begeleider
 • Overige leerkrachten
 • Vakleerkracht
Tijdsbesteding Indicatie van het minimaal aantal uren nodig voor training/opleiding, voorbereiding en uitvoering van de interventie. Minder dan 10 uur
 • Per leerjaar (module) kost het de school 4 x een lesuur per docent.  
 • Voor elke startende docent geldt een éénmalige docententraining van 4 uur.  
 • Jaarlijkse evaluatie van 1 uur met min. het contactpersoon van de school

 

Gemiddelde optionele tijd die het de school kost

Optioneel is: 

 • Ouderavond (verzorgd door Weerbaar in Seksualiteit of met behulp van input van WiS door de school zelf)
 • Intervisiemomenten tijdens de uitvoering 
Waar is ondersteuning is beschikbaar?
 • Eigenaar activiteit
Indicatie vaste kosten Minimale kosten van de activiteit, inclusief BTW, per schooljaar, voor alle klassen in een school van gemiddelde omvang (1420 leerlingen). Tussen €500 tot €1000

De school kan een jaar licentie afnemen van € 1,95 per leerling. Voor de docenten worden geen kosten in rekening gebracht dan de éénmalige deelname aan de docententraining (€ 595 per training, obv max. 20 docenten)

Beoordeling Goed onderbouwd