Rookvrij schoolterrein

Met de interventie werkt u toe naar een geheel rookvrij schoolterrein. Hiermee stelt u een gezonde norm en zorgt u voor een gezond schoolklimaat. Het maken van nieuw beleid, creëren van draagvlak zijn kerntaken voor het invoeren. Nadat het terrein rookvrij gemaakt is, is het van belang consequent hand te haven, zolang dat nodig is.

Kenmerk

Omschrijving

Eigenaar Trimbos-instituut
Website
Aan de slag
NaamE-mailadresTelefoonnummer
Liesbeth Naaborghrookvrijschoolterrein@trimbos.nl030 297 1191
Doel

Het geheel rookvrij maken van uw schoolterrein, voor alle gebruikers, dus leerlingen/studenten, ouders, personeel en derden.

Groep
 • Groep 8
Materiaal
 • Communicatiemateriaal
 • Handleiding

Alle materialen die behoren bij het project vindt u op www.gezondeschool.nl/rookvrijschoolterrein

Thema
 • Roken
Ouderbetrokkenheid Nee
Activiteit is gericht op Hier ziet u op welke pijlers de activiteit is gericht. De aanpak Gezonde School onderscheidt vier pijlers: signalering, gezondheidseducatie, omgeving en beleid.
 • Beleid
 • Omgeving
Activiteit is zelfstandig door een school uit te voeren Ja
Door wie uit te voeren op school?
 • Directie
 • Anders
 • Het is wenselijk om één of meerdere mensen aan te wijzen die de activiteiten voor het rookvrij schoolterrein coördineren.

Tijdsbesteding Indicatie van het minimaal aantal uren nodig voor training/opleiding, voorbereiding en uitvoering van de interventie. Tussen 10 tot 25 uur

De daadwerkelijke invoering kost beperkt tijd. Echter voorbereiding en draagvlak creëren vraagt wel de nodige moeite. Houd vooral rekening dat u na de invoer ook zorgt dat het beleid goed wordt gehandhaafd.

Gemiddelde optionele tijd die het de school kost

Er kan voorlichting worden gegeven aan leerlingen/studenten in de lessen. Het is mogelijk om stopondersteuning te bieden voor mensen die willen stoppen met roken.

Waar is ondersteuning is beschikbaar?
 • Regionale GGD
 • Advies en ondersteuning van de Gezonde School-adviseur
Indicatie vaste kosten Minimale kosten van de activiteit, inclusief BTW, per schooljaar, voor alle klassen in een school van gemiddelde omvang (220 leerlingen). Minder dan €1000

Informatieborden kosten circa € 100 per stuk.

Beoordeling Goed onderbouwd