Lang Leve de Liefde - Bovenbouw

Lang Leve de Liefde Bovenbouw (LLL-BB) is een lesprogramma seksuele en relationele vorming  Het heeft 4 thema's: Relaties; anticonceptie, soa’s en seksuele diversiteit. De oefeningen maken gebruik van verschillende vaak interactieve werkvormen. Het programma is gratis beschikbaar via internet en bevat een uitgebreide website en docentenhandleiding met duidelijke instructies.

Kenmerk

Omschrijving

Eigenaar Soa Aids Nederland
Website
Aan de slag
NaamE-mailadresTelefoonnummer
Lisette Schuttelschutte@soaaids.nl0206262669
Doel

LLL-BB is toegankelijk en bruikbaar voor alle docenten in het VO  zoals bijvoorbeeld tijdens mentoruren, bij Biologie of Maatschappijleer en is daarnaast afgestemd op de eindtermen van het examenprogramma Biologie van Havo en Vwo. LLL-BB maakt gebruik van de concept-contextbenadering.

Materiaal
 • Lesmateriaal
 • Communicatiemateriaal
 • Handleiding
 • Spelvormen

Elk thema bestaat uit twee lessen. Eén les bestaat uit een of enkele oefeningen. Bij sommige oefeningen heeft u aanvullende materialen nodig, zoals filmpjes, teksten, of een online quiz. Dit materiaal is deels terug te vinden in de leerlingenomgeving en deels als bijlage in de docentenomgeving. In de docentenhandleiding staat bij elke oefening steeds precies vermeld waar het aanvullende materiaal is terug te vinden.

Thema
 • Relaties en seksualiteit
Ouderbetrokkenheid Nee
Activiteit is gericht op Hier ziet u op welke pijlers de activiteit is gericht. De aanpak Gezonde School onderscheidt vier pijlers: signalering, gezondheidseducatie, omgeving en beleid.
 • Gezondheidseducatie
Wanneer uit te voeren?
 • Tijdens de les
 • Thuis
Activiteit is zelfstandig door een school uit te voeren Ja
Door wie uit te voeren op school?
 • Overige leerkrachten
 • Vakleerkracht
Tijdsbesteding Indicatie van het minimaal aantal uren nodig voor training/opleiding, voorbereiding en uitvoering van de interventie. Tussen 10 tot 25 uur

LLL-BB bevat 8 lessen verdeeld over 4 thema's en zou daarmee in 8 lesuren te behandelen zijn. De praktijk wijst echter uit dat sommige lessen meer tijd in beslag kunnen nemen, afhankelijk van de mate waarin lessen wel/niet als huiswerk worden voorbereid en hoeveel discussies/gesprekstof een oefeningen bij de leerlingen opleverd.

Waar is ondersteuning is beschikbaar?
 • www.lesgevenindeliefde.nl
Indicatie vaste kosten Minimale kosten van de activiteit, inclusief BTW, per schooljaar, voor alle klassen in een school van gemiddelde omvang (1420 leerlingen). Minder dan €500

Er zijn behalve uw eigen print-kosten geen kosten verbonden aan het gebruik van dit programma. Al het materiaal is gratis beschikbaar via www.langlevedeliefde.nl.

Beoordeling Goed onderbouwd