Samen Slagen

Samen Slagen is een integrale interventie voor het vso cluster 4 en heeft als doel  het terugdringen van middelengebruik en problematisch gamen onder leerlingen tussen 12 en 18 jaar. Onderdelen zijn speciaal ontwikkeld voor het vso cluster 4, zoals opstellen beleid, deskundigheidsbevordering, voorlichting aan leerlingen, invoering van een screeningsvragenlijst, oudercursus en inzet van de gezondheidscoach.

Kenmerk

Omschrijving

Eigenaar Youz
Website
Aan de slag
NaamE-mailadresTelefoonnummer
Gino Corneliusg.cornelius@antesgroep.nl0630804398
Doel

Het hoofddoel van Samen Slagen is het terugdringen van middelengebruik onder leerlingen tussen 12 en 18 jaar op het vso cluster 4.

Onderwijstype
 • Praktijkonderwijs
Klas
 • Alle jaren
Materiaal
 • Handleiding

In de handleiding staan onder andere alle materialen weergegeven die de preventiemedewerker en gezondheidscoach nodig hebben om de interventie uit te voeren.

Thema
 • Roken
 • Alcohol
 • Drugs
Ouderbetrokkenheid Ja
 • Ouderavond
 • Coaching
Activiteit is gericht op Hier ziet u op welke pijlers de activiteit is gericht. De aanpak Gezonde School onderscheidt vier pijlers: signalering, gezondheidseducatie, omgeving en beleid.
 • Gezondheidseducatie
Wanneer uit te voeren?
 • Tijdens de les
Activiteit is zelfstandig door een school uit te voeren Nee

Onderdelen zijn zelfstandig door de school uit te voeren. Maar de interventie maakt ook gebruik van een verslavingszorgdeskundige, de gezondheidscoach.

Door wie uit te voeren op school?
 • Overige leerkrachten
Tijdsbesteding Indicatie van het minimaal aantal uren nodig voor training/opleiding, voorbereiding en uitvoering van de interventie. Meer dan 25 uur

Het programma heeft een looptijd van twee jaar. De verschillende onderdelen hebben ongeveer de volgende tijdsinvestering. Daarnaast komt de werkgroep enkele keren per jaar bij elkaar voor de planning:

 • Deskundigheidsbevordering: drie dagdelen en follow-up 15 uur

 • Lesmateriaal voor leerlingen: 5 uur en in lessen

 • Oudercursus: drie dagdelen 10 uur

 • Gezamenlijke verantwoordelijkheid: 15 uur

Waar is ondersteuning is beschikbaar?
 • Regionale GGD
Indicatie vaste kosten Minimale kosten van de activiteit, inclusief BTW, per schooljaar, voor alle klassen in een school van gemiddelde omvang (1420 leerlingen). Minder dan €500

Wanneer gefinancieerd door de gemeente zijn er voor de school, naast de tijdsinvestering, alleen kosten verboden aan het kopen van het lesmateriaal.

Beoordeling Goed onderbouwd