Je Lijf, je Lief!

Je Lijf, je Lief! is een lesprogramma bestaande uit 5 lessen voor jongeren met een lichte verstandelijke beperking (IQ tussen 55 en 80) uit het eerste en tweede jaar van het praktijkonderwijs, in de leeftijd van 12 tot en met 14 jaar

 

Kenmerk

Omschrijving

Eigenaar Movisie
Website
Aan de slag
NaamE-mailadresTelefoonnummer
Scholen regio Amsterdam: Emma de Goejeedgoeje@ggd.amsterdam.nl020 555 54 95
Scholen andere regio's: Kristin Janssensk.janssens@movisie.nl030 789 20 00
Doel

De doelstelling van het lesprogramma is jongeren in het praktijkonderwijs beter in staat te stellen de eigen grenzen te herkennen en duidelijk te maken aan anderen én tevens de grenzen van anderen op het gebied van seksualiteit te herkennen en te respecteren. Zodat zij minder vaak seksueel grensoverschrijdend gedrag meemaken of uitoefenen

Onderwijstype
 • Praktijkonderwijs
 • VMBO basis / kader
Klas
 • Klas 1
 • Alle jaren
Materiaal
 • Lesmateriaal
 • Communicatiemateriaal
 • Handleiding

Het materiaal bestaat uit een docentenhandleiding, strips, foto's, pictogrammen, een werkboek voor leerlingen, achtergrondinformatie en links naar filmfragmenten en een instructiefilm.

Alle materialen zijn gratis te downloaden via de Movisie Academie (na eenmalige registratie):

https://movisieacademie.nl/course/view.php?id=221

Thema
 • Relaties en seksualiteit
 • Fysieke veiligheid
Ouderbetrokkenheid Nee
Activiteit is gericht op Hier ziet u op welke pijlers de activiteit is gericht. De aanpak Gezonde School onderscheidt vier pijlers: signalering, gezondheidseducatie, omgeving en beleid.
 • Gezondheidseducatie
Wanneer uit te voeren?
 • Tijdens de les
Activiteit is zelfstandig door een school uit te voeren Ja
Door wie uit te voeren op school?
 • Overige leerkrachten
 • Vakleerkracht
Tijdsbesteding Indicatie van het minimaal aantal uren nodig voor training/opleiding, voorbereiding en uitvoering van de interventie. Tussen 10 tot 25 uur

De docent die de lessen van 'Je Lijf, je Lief!' geeft is 10-12 uur in totaal bezig met de voorbereiding en uitvoering van de lessen.

Dit is inclusief de docententraining van 3 uur uitgevoerd door de regionale GGD.

Gemiddelde optionele tijd die het de school kost

Een docententraining die docenten voorbereidt op het geven van de lessen is beschikbaar.
De GGD Amsterdam verzorgt voor de regio Amsterdam docententraingen om het lesprogramma te kunnen uitvoeren in de klas (contactpersoon: Emma de Goeje).
Voor andere regio's: neem contact op met uw regionale GGD voor de mogelijkheden van een docententraining en ondersteuning of met Kristin Janssens van Movisie.

Waar is ondersteuning is beschikbaar?
 • Eigenaar activiteit
 • Regionale GGD
Indicatie vaste kosten Minimale kosten van de activiteit, inclusief BTW, per schooljaar, voor alle klassen in een school van gemiddelde omvang (1420 leerlingen). Minder dan €500

Alle lesmaterialen zijn gratis te downloaden via de Movisie academie, na eenmalige registratie, via deze link:

https://movisieacademie.nl/course/view.php?id=221

Beoordeling Goed onderbouwd