Skills4Life

Skills4Life is een multidisciplinair programma voor jongeren tussen de 12 en de 19 jaar met overgewicht.

Om de jongeren voor de daadwerkelijke interventie te selecteren, wordt gestart met de eersta fase: screening. Dit gebeurd dmv leerlingvolgsysteem Stimuliz. Met Stimuliz worden lengte, gewicht, motoriek en eventueel fitheid en sportdeelname van leerlingen getest.

Kenmerk

Omschrijving

Eigenaar RiskCarePreventie
Website
Aan de slag
NaamE-mailadresTelefoonnummer
Jeroen Matthesjeroen.matthes@riskcare.nl0619008474
Doel

Het overall doel van dit programma is: Het bewerkstelligen van een gedragsverandering bij jongeren met overgewicht, waarbij er een verbetering van de leefstijl plaatsvindt.

Specifiek voor Stimuliz is het doel: (Vroeg)signaleren, monitoren en doorverwijzen van leerlingen met problemen op het gebied van gewicht, motoriek of fitheid.

Onderwijstype
 • VMBO basis / kader
 • VMBO TL
 • HAVO
 • VWO
Klas
 • Klas 1
 • Klas 2
 • Klas 3
 • Klas 4
 • Klas 5
 • Klas 6
Materiaal
 • Lesmateriaal
 • Handleiding

Voor Stimuliz wordt gebruik gemaakt van het digitale leerlingvolgsysteem, waarbij gegevens dienen te worden ingevoerd op een tablet of laptop. Voor het afnemen van de tests zijn verschillende materialen nodig. In ieder geval een weegschaal en meetlat voor lengte en gewicht. 

Voor Skills4Life zijn een curus, handboek en werkboek beschikbaar.

Thema
 • Voeding
 • Sport en beweging
 • Overgewicht en obesitas
Ouderbetrokkenheid Ja
 • Ouderavond
 • ouderparticipatie
Activiteit is gericht op Hier ziet u op welke pijlers de activiteit is gericht. De aanpak Gezonde School onderscheidt vier pijlers: signalering, gezondheidseducatie, omgeving en beleid.
 • Gezondheidseducatie
Wanneer uit te voeren?
 • Tijdens de les
 • Thuis
Activiteit is zelfstandig door een school uit te voeren Nee

Na deelname aan een cursus kan Stimuliz door vakleerkrachten LO zelfstandig worden uitgevoerd tijdens de LO-lessen.

 

Skills4Life wordt na schooltijd uitgevoerd door externe specialisten (diëtist, gedragskundige en beweeginstructeur).

Door wie uit te voeren op school?
 • Vakleerkracht
 • Anders
 • Skills4Life wordt na schooltijd uitgevoerd door externe specialisten (diëtist, gedragskundige en beweeginstructeur).

Tijdsbesteding Indicatie van het minimaal aantal uren nodig voor training/opleiding, voorbereiding en uitvoering van de interventie. Meer dan 25 uur

Afhankelijk van het aantal leerlingen/klassen zal er meer tijd gaan zitten in het testen, analyseren en doorverwijzen. Daarnaast is er tijd nodig in de voorbereiding om Stimuliz binnen het schoolbeleid te integreren, de communicatie met ouders, enz.

Waar is ondersteuning is beschikbaar?
 • Eigenaar activiteit
Indicatie vaste kosten Minimale kosten van de activiteit, inclusief BTW, per schooljaar, voor alle klassen in een school van gemiddelde omvang (1420 leerlingen). Meer dan €1000

vaste kosten bestaan uit een licentie voor Stimuliz, cursus voor LO-docenten en aanschaf van testmaterialen

Beoordeling Goed onderbouwd