Lang leve de liefde. Jij en de Media

'Jij en de media’ is een module van twee lessen (van 50 minuten) over de rol van seksualiteit in media. Leerlingen krijgen onder begeleiding van een docent kennis over misleidende technieken (zoals Photoshop) die gebruikt worden in de media. Ook worden ze zich bewust van de invloed van media op hun zelfbeeld en gedrag. Daarnaast geeft de module aanleiding om klassikaal te discussiëren over genderstereotypen en persoonlijke grenzen.

Kenmerk

Omschrijving

Eigenaar Rutgers
Website
Aan de slag
NaamE-mailadresTelefoonnummer
Manouk Vermeulenm.vermeulen@rutgers.nl(030) 231 34 31
Doel

Het doel van Jij en de media is dat jongeren in de onderbouw van het vmbo (12-15 jaar) een kritische houding krijgen ten aanzien van geseksualiseerde en/of geïdealiseerde beelden in diverse media en dat ze zich bewust zijn van de mogelijke invloed hiervan op hun eigen lichaamsbeeld en de dagelijkse omgang tussen jongens en meiden. 

Materiaal
 • Lesmateriaal
 • Communicatiemateriaal
 • Handleiding
 • Overige middelen en materialen

Op de website langlevedeliefde.nl kunt u een digitale versie van de docentenhandleiding met beeldmateriaal en de werkbladen behorende bij de lesmodule ‘Jij en de media’ downloaden. De gedrukte leerlingenmagazines en de gedrukte docentenhandleiding kunt u bestellen via de webwinkel van Rutgers.

Thema
 • Sociaal emotionele ontwikkeling
 • Relaties en seksualiteit
 • Fysieke veiligheid
Ouderbetrokkenheid Nee
Activiteit is gericht op Hier ziet u op welke pijlers de activiteit is gericht. De aanpak Gezonde School onderscheidt vier pijlers: signalering, gezondheidseducatie, omgeving en beleid.
 • Gezondheidseducatie
Wanneer uit te voeren?
 • Tijdens de les
Activiteit is zelfstandig door een school uit te voeren Ja
Door wie uit te voeren op school?
 • Overige leerkrachten
 • Vakleerkracht
Tijdsbesteding Indicatie van het minimaal aantal uren nodig voor training/opleiding, voorbereiding en uitvoering van de interventie. Minder dan 10 uur

Docenten wordt gevraagd de handleiding en het lesmateriaal door te nemen: dit kost ongeveer een uur. De lessen zelf duurt twee keer 50 minuten.

Waar is ondersteuning is beschikbaar?
 • Eigenaar activiteit
 • Regionale GGD
Indicatie vaste kosten Minimale kosten van de activiteit, inclusief BTW, per schooljaar, voor alle klassen in een school van gemiddelde omvang (1420 leerlingen). Minder dan €500

De docentenhandleiding en lossen werkbladen zijn gratis te downloaden op: http://www.langlevedeliefde.nl/extra-module/jij-en-demedia/docentenhandleiding

Het gedrukte leerlingenmagazine kost 0,50 euro in de webshop van Rutgers. 

Beoordeling Goed onderbouwd