Benzies & Batchies +

Dit weerbaarheidsproject bestaat uit twee onderdelen: een educatieve theatervoorstelling met discussie en een eindopdracht ('Benzies & Batchies') en een weerbaarheidstraining van drie lessen met opdrachten en groepsgesprekken ('Ik hou van mij'). Respect voor jezelf en elkaar staat centraal.

Kenmerk

Omschrijving

Eigenaar Stichting Kikid
Aan de slag
NaamE-mailadresTelefoonnummer
Janine de RidderJanine@kikid.nl06-41 32 68 63
Doel

Seksueel grensoverschrijdend gedrag bij adolescenten voorkomen en hun seksuele weerbaarheid bevorderen.

Onderwijstype
 • VMBO TL
 • HAVO
 • VWO
Klas
 • Klas 1
 • Klas 2
 • Klas 3
Materiaal
 • Lesmateriaal
 • Communicatiemateriaal
 • Handleiding
 • Overige middelen en materialen

Tot de materialen behoren onder andere een lesbrief voor docenten, werkboeken, polsbandjes en certificaten voor leerlingen, evaluatieformulieren, posters en folders.

Thema
 • Relaties en seksualiteit
 • Fysieke veiligheid
Ouderbetrokkenheid Nee
Activiteit is gericht op Hier ziet u op welke pijlers de activiteit is gericht. De aanpak Gezonde School onderscheidt vier pijlers: signalering, gezondheidseducatie, omgeving en beleid.
 • Gezondheidseducatie
Wanneer uit te voeren?
 • Tijdens de les
Activiteit is zelfstandig door een school uit te voeren Nee

De docent van school verzorgt alleen de introductie- en afrondende les. De theatervoorstelling en de aansluitende discussie worden verzorgd door getrainde jongeren (de 'peer-educators'), de weerbaarheidslessen door trainers van Kikid.

Door wie uit te voeren op school?
 • Vakleerkracht
 • Anders
 • Vakleerkracht lichamelijke opvoeding

Tijdsbesteding Indicatie van het minimaal aantal uren nodig voor training/opleiding, voorbereiding en uitvoering van de interventie. Meer dan 25 uur

Per klas besteden docenten in totaal maximaal 3 uur aan het verzorgen van de introductie- en de afrondende les, voorbespreking met de projectleider en evaluatie.

Waar is ondersteuning is beschikbaar?
 • Eigenaar activiteit
Indicatie vaste kosten Minimale kosten van de activiteit, inclusief BTW, per schooljaar, voor alle klassen in een school van gemiddelde omvang (1420 leerlingen). Meer dan €1000

De kosten bedragen per klas: € 950 ,- voor de theatervoorstelling Benzies & Batchies, en € 1.750,- voor de weerbaarheidstraining 'Ik hou van mij'. 

 

 

Beoordeling Goed onderbouwd