Kanjertraining

Het programma kan preventief gebruikt worden (problemen voorkomen) maar ook curatief (problemen oplossen). Thema's zijn onder andere: jezelf voorstellen, aardige dingen zeggen, omgaan met gevoelens, conflictbeheersing, pesten en belangstelling tonen.

In aanvulling hierop heeft de Kanjertraining een lesprogramma geschreven om aandacht te besteden aan seksualiteit en een lesprogramma voor gezond gedrag (zoals o.a. voeding en bewegen).

Kenmerk

Omschrijving

Eigenaar Stichting Kanjertrainingen
Website
Aan de slag
NaamE-mailadresTelefoonnummer
Bart Rietbart@kanjertraining.nl036-548 94 05
Manon Dekkersmanon@kanjertraining.nl036 - 548 94 05
Doel

Het bevorderen van een veilig en positief onderwijsklimaat. Leerlingen, onderwijsgevenden en ouders leren te kiezen voor respectvol gedrag zodat sociale problemen voorkomen of verminderd kunnen worden, zoals pesten, conflicten, uitsluiting en sociaal teruggetrokken gedrag.

Onderwijstype
 • Praktijkonderwijs
 • VMBO basis / kader
 • VMBO TL
 • HAVO
 • VWO
Klas
 • Klas 1
 • Klas 2
 • Klas 3
 • Alle jaren
Materiaal
 • Lesmateriaal
 • Communicatiemateriaal
 • Handleiding
 • Spelvormen

Het materiaal bestaat uit een docentenhandleiding, werkboeken, petten, verhalenboeken, 2 boeken met achtergrondinformatie, liedjes, handpoppen, posters, digibordpresentaties en een Cotan-gecertificeerd leerlingvolg-en adviessysteem.

Thema
 • Sociaal emotionele ontwikkeling
Ouderbetrokkenheid Ja
 • Nieuwsbrief voor ouders
 • Ouderavond
 • Ouders kunnen actief meedoen
Activiteit is gericht op Hier ziet u op welke pijlers de activiteit is gericht. De aanpak Gezonde School onderscheidt vier pijlers: signalering, gezondheidseducatie, omgeving en beleid.
 • Omgeving
 • Gezondheidseducatie
Aanvullende activiteit Deze activiteit kunt u aanvullend op de huidige activiteit uitvoeren. Het doen van een aanvullende activiteit versterkt het effect.
Wanneer uit te voeren?
 • Tijdens de les
 • Tijdens naschoolse opvang
Activiteit is zelfstandig door een school uit te voeren Ja
Door wie uit te voeren op school?
 • Begeleider
 • Directie
 • Overige leerkrachten
 • Vakleerkracht
Tijdsbesteding Indicatie van het minimaal aantal uren nodig voor training/opleiding, voorbereiding en uitvoering van de interventie. Meer dan 25 uur

Opleiding: 6 dagen in 4 jaar. Benodigde tijd voor de uitvoering: 30 uur. De training wordt gegeven in wekelijkse lessen van drie kwartier of om de week 1,5 uur. Het pedagogisch handelen vanuit de Kanjertraining gebeurt de hele dag door.

Gemiddelde optionele tijd die het de school kost

Het scheelt tijd omdat conflicten en incidenten gemakkelijker te bespreken zijn aan de hand van de petten behorende bij de kanjertraining.

Waar is ondersteuning is beschikbaar?
 • Eigenaar activiteit
 • Schoolbegeleidingsdiensten die de Kanjertraining aanbieden.
Indicatie vaste kosten Minimale kosten van de activiteit, inclusief BTW, per schooljaar, voor alle klassen in een school van gemiddelde omvang (220 leerlingen). Meer dan €1000

De tweedaagse basistraining voor docenten kost € 320,- per deelnemer. Na 2 en na 4 jaar volgen verplichte nascholingsdagen die € 150,- per deelnemer kosten.

Teamtraining op maat is ook mogelijk.

Beoordeling Sterke aanwijzingen voor effectiviteit