Sport Heroes

Dit landelijke sportstimuleringsprogramma laat kinderen en jongeren met een beperking ervaren hoe leuk sporten en bewegen kan zijn. Het programma bestaat uit drie fasen waarin achtereenvolgens binnenschools sportaanbod, na- en buitenschools sportaanbod en nazorg aan bod komen. Special Heroes wordt uitgevoerd op scholen voor speciaal onderwijs in nauwe samenwerking met lokale sportaanbieders en gemeenten.

Kenmerk

Omschrijving

Eigenaar Stichting Special Heroes Nederland
Website
Aan de slag
NaamE-mailadresTelefoonnummer
Melanie Meijersmmeijers@specialheroes.nl06 10954776
Doel

Het vergroten van de sport- en beweegdeelname onder leerlingen in het speciaal onderwijs (6-19 jaar).

Onderwijstype
 • Praktijkonderwijs
Klas
 • Alle jaren
Materiaal
 • Communicatiemateriaal
 • Handleiding
 • Overige middelen en materialen

Nog in te vullen door eigenaar

Thema
 • Sport en beweging
 • handicap (lichamelijk, zintuiglijk, verstandelijk)
Ouderbetrokkenheid Ja
 • introductie via de school, invullen 0-meting, bezoeken clinics, begeleiding
Activiteit is gericht op Hier ziet u op welke pijlers de activiteit is gericht. De aanpak Gezonde School onderscheidt vier pijlers: signalering, gezondheidseducatie, omgeving en beleid.
 • Omgeving
Wanneer uit te voeren?
 • Tijdens de les
 • Tijdens naschoolse opvang
Activiteit is zelfstandig door een school uit te voeren Ja
Door wie uit te voeren op school?
 • Vakleerkracht
Tijdsbesteding Indicatie van het minimaal aantal uren nodig voor training/opleiding, voorbereiding en uitvoering van de interventie. Minder dan 10 uur

Nog in te vullen door eigenaar

Waar is ondersteuning is beschikbaar?
 • Eigenaar activiteit
 • advisering en ondersteuning door regionaal projectleiders Special Heroes
Indicatie vaste kosten Minimale kosten van de activiteit, inclusief BTW, per schooljaar, voor alle klassen in een school van gemiddelde omvang (220 leerlingen). Meer dan €1000

Dit betreffen de kosten voor de kennismakingsclinics, het gebruik van communicatiematerialen en de registratietool

 

Optioneel kan de school kiezen voor jaarlijkse deelname aan een event

Nog in te vullen door eigenaar

Beoordeling Goed onderbouwd