SchoolsOUT - seksuele en genderdiversiteit op school

SchoolsOUT biedt alle VO-scholen in Nijmegen en omgeving ondersteuning op maat om aandacht te schenken aan 'seksuele en genderdiversiteit'. Aan de hand van de 4 pijlers van de Gezonde School bekijkt een adviseur samen met een school wat de actuele situatie is, welke behoeften en wensen er leven en welke interventies geschikt zijn.

Kenmerk

Omschrijving

Eigenaar GGD Gelderland-Zuid
Website
Aan de slag
NaamE-mailadresTelefoonnummer
Ursela van Dijkschoolsout@ggdgelderlandzuid.nl088 144 7144
Doel

SchoolsOUT helpt scholen om ervoor te zorgen dat iedereen zichzelf kan zijn. En kan houden van wie die wil. Zonder bang te hoeven zijn over wat anderen daarvan denken. SchoolsOUT helpt scholen om een veilig klimaat te creëren voor leerlingen en medewerkers als het gaat om 'seksuele en genderdiversiteit'.

Onderwijstype
 • Praktijkonderwijs
 • VMBO basis / kader
 • VMBO TL
 • HAVO
 • VWO
Klas
 • Klas 1
 • Klas 2
 • Klas 3
 • Klas 4
 • Klas 5
 • Klas 6
 • Alle jaren
Materiaal
 • Lesmateriaal
 • Communicatiemateriaal
 • Spelvormen

Samen met een school wordt een checklist doorlopen. Hierin zijn per Gezonde School-pijler verschilende activiteiten onderscheiden. Een school ziet zo in een oogopslag wat de actuele situatie is en waar nog aanpassingen nodig zijn. 

 

Qua interventies kan een school kiezen uit een scala aan mogelijkheden: lespakketten, theatervoorstellingen, input voor een sociaal veiligheidsplan, trainingen voor zorgcoördinatoren etc.

Thema
 • Relaties en seksualiteit
Ouderbetrokkenheid Ja
 • Nieuwsbrief voor ouders
 • Ouderavond
 • Op maat wordt bekeken wat logische kanalen zijn.
Activiteit is gericht op Hier ziet u op welke pijlers de activiteit is gericht. De aanpak Gezonde School onderscheidt vier pijlers: signalering, gezondheidseducatie, omgeving en beleid.
 • Signaleren
 • Beleid
 • Gezondheidseducatie
Wanneer uit te voeren?
 • Tijdens de les
Activiteit is zelfstandig door een school uit te voeren Ja
Door wie uit te voeren op school?
 • Begeleider
 • Directie
 • Overige leerkrachten
 • Vakleerkracht
Tijdsbesteding Indicatie van het minimaal aantal uren nodig voor training/opleiding, voorbereiding en uitvoering van de interventie. Tussen 10 tot 25 uur

De tijdsinvestering is volledig afhankelijk van de interventie die een school kiest. Wanneer een school kiest voor een lespakket of interactieve theatervoorstellingen kan dit meer tijd kosten dan het pestprotocol aanpassen omtrent seksuele en genderdiversiteit.

Waar is ondersteuning is beschikbaar?
 • Eigenaar activiteit
 • Regionale GGD
 • Theateraanbieders of een voorlichtingsteam.
Indicatie vaste kosten Minimale kosten van de activiteit, inclusief BTW, per schooljaar, voor alle klassen in een school van gemiddelde omvang (1420 leerlingen). Minder dan €500

Vanuit SchoolsOUT ontvangt een school kosteloos advies. Afhankelijk van de keuzes die een school maakt, bijv voor een lespakket of een theatervoorstelling, zijn er kosten verbonden aan een interventie. De meeste interventies kunnen echter kosteloos of tegen een geringe vergoeding ingezet worden.

Beoordeling Goed onderbouwd