Can you fix it? (seksuele weerbaarheid)

Can you fix it? is een online game waarin jongeren kunnen ingrijpen in realistische films om een goede afloop te krijgen. Voor het praktijkonderwijs en vmbo is er een lesmodule rondom Can You Fix It gemaakt. Met behulp van simpele oefeningen en de films van Can You Fix It? denken de jongeren na over wensen en grenzen en leren ze erover communiceren. De lesmodule bevat aparte lessen voor meisjes en jongens, boven- en onderbouw.

Kenmerk

Omschrijving

Eigenaar Rutgers
Website
Aan de slag
NaamE-mailadresTelefoonnummer
Marianne Censem.cense@rutgers.nl030 2329814
Doel

De lessen richten zich op het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Specifieke doelen zijn:

 • bewustworden van eigen wensen en grenzen rond seksualiteit 
 • weten dat wensen en grenzen per persoon verschillen
 • weten hoe en wanneer je in kunt grijpen in situaties 
 • vergroten  sociale vaardigheden, weerbaarheid
Materiaal
 • Lesmateriaal
 • Communicatiemateriaal
 • Spelvormen

Alle materialen zijn gratis te downloaden op www.langlevedeliefde.nl, bij de tab Extra modules: de module 'Wensen en Grenzen'.  Hier staan vier docentenhandleidingen, voor onder- en bovenbouw, meisjes- en jongensgroepen, met bijbehorende werkbladen en films.

Thema
 • Relaties en seksualiteit
 • Fysieke veiligheid
Ouderbetrokkenheid Nee
Activiteit is gericht op Hier ziet u op welke pijlers de activiteit is gericht. De aanpak Gezonde School onderscheidt vier pijlers: signalering, gezondheidseducatie, omgeving en beleid.
 • Gezondheidseducatie
Wanneer uit te voeren?
 • Tijdens de les
Activiteit is zelfstandig door een school uit te voeren Ja
Door wie uit te voeren op school?
 • Begeleider
 • Overige leerkrachten
 • Vakleerkracht
Tijdsbesteding Indicatie van het minimaal aantal uren nodig voor training/opleiding, voorbereiding en uitvoering van de interventie. Minder dan 10 uur

Het uitvoeren van de module kost per klas twee lesuren. Het is aan te bevelen om de module elk jaar te herhalen, voor leerlingen van praktijkscholen en vmbo, omdat de seksuele en sociale ontwikkeling van leerlingen uiteenloopt en de relevantie zal toenemen met de jaren. De leerkracht kan er zelf voor kiezen nieuwe films toe te voegen uit de game, die online staan: www.canyoufixit.nl

Gemiddelde optionele tijd die het de school kost

Afhankelijk van de thema's die in de groep spelen, kunnen eenvoudig andere films uit de game behandeld worden in de les, bijvoorbeeld over tienerzwangerschap, sexting of homoseksualiteit.

Waar is ondersteuning is beschikbaar?
 • Regionale GGD
 • Scholing rondom Lang Leve de Liefde via de GGD
Indicatie vaste kosten Minimale kosten van de activiteit, inclusief BTW, per schooljaar, voor alle klassen in een school van gemiddelde omvang (1420 leerlingen). Minder dan €500

Alles is gratis te gebruiken.

Beoordeling Goed onderbouwd