Happyles

De integrale Happyles-aanpak omvat e-lessen over (on)gelukkig zijn, een Happylestest (depressiescreener) en adviesgesprek voor alle leerlingen met als input de Happylestest. Jongeren met verhoogde depressiescore worden doorverwezen naar evidence-base hulpaanbod.

 

Bij deze aanpak wordt samengewerkt tussen de school en de JGZ of GGZ preventie. Er is een eendaagse training voor uitvoerders.

Kenmerk

Omschrijving

Eigenaar Trimbos-instituut
Website
Aan de slag
NaamE-mailadresTelefoonnummer
Daniëlle Meijedmeije@trimbos.nl06 51 39 55 20
Doel

Doel van de Happyles-aanpak is bevorderen van welbevinden en voorkomen van depressie bij VMBO of MBO leerlingen. Daarnaast bevordert deze aanpak integraal werken in de jeugdzorgketen: de school en de JGZ en GGZ werken nauw samen.

Onderwijstype
 • Praktijkonderwijs
 • VMBO basis / kader
 • VMBO TL
Klas
 • Klas 1
 • Klas 2
 • Klas 3
 • Klas 4
 • Alle jaren
Materiaal
 • Lesmateriaal
 • Communicatiemateriaal
 • Handleiding

Er is een draaiboek voor de lessen.

De e-lessen bevatten filmpjes, animaties en sleepoefeningen.

In de traning wordt uitleg gegeven over de totale Happyles-aanpak en over de ict-elementen. Gedurende de uitvoeringsperiode kan er een beroep worden gedaan op de Happyleshelpdesk.

 

Doorgaans financiert de gemeente de uitvoeringsuren van Happyles.

Thema
 • Sociaal emotionele ontwikkeling
Ouderbetrokkenheid Nee
Activiteit is gericht op Hier ziet u op welke pijlers de activiteit is gericht. De aanpak Gezonde School onderscheidt vier pijlers: signalering, gezondheidseducatie, omgeving en beleid.
 • Gezondheidseducatie
Wanneer uit te voeren?
 • Tijdens de les
Activiteit is zelfstandig door een school uit te voeren Ja
Door wie uit te voeren op school?
 • Begeleider
Tijdsbesteding Indicatie van het minimaal aantal uren nodig voor training/opleiding, voorbereiding en uitvoering van de interventie. Tussen 10 tot 25 uur

Als de school interesse heeft kan deze zich aanmelden via de site van Happyles. Bij voorkeur is er al een samenwerking met jeugdhulpinstellingen (GGD, GGz-preventie, JGz).

Ook kan de aanmelding vanuit een Gemeente, GGD of GGz/JGz plaatsvinden via de site.

Het Trimbos-insituut kan ook een aangemelde school met een JGZ of GGZ verbinden.

Gemiddelde optionele tijd die het de school kost

N.v.t.

Waar is ondersteuning is beschikbaar?
 • Eigenaar activiteit
Indicatie vaste kosten Minimale kosten van de activiteit, inclusief BTW, per schooljaar, voor alle klassen in een school van gemiddelde omvang (1420 leerlingen). Tussen €1000 en €2500

Zie hierboven.

Beoordeling Goed onderbouwd