Helder op School: Smokefree Challenge

Deze niet-rokenwedstrijd is de Nederlandse uitvoering van de Europese Smoke Free Class Competition (in 18 landen). Er zijn 2 categorieën: vmbo/praktijkschool en havo/vwo. Deelnemende klassen spreken af een half jaar niet te roken. Ze kunnen prijzen winnen door die afspraak na te komen en een creatieve opdracht uit te voeren.

Kenmerk

Omschrijving

Eigenaar Trimbos-instituut
Aan de slag
NaamE-mailadresTelefoonnummer
Jeroen Lammersjlammers@trimbos.nl030 – 29 71 100
Doel

Voorkomen dat jongeren beginnen met roken.

Materiaal
  • Handleiding
  • Spelvormen

Het actiepakket bevat een docentenhandleiding, een folder voor docenten, een voorbeeldbrief voor ouders, een contractposter, registratieformulieren (met antwoordenvelop), een creatieve opdracht en een extra opdracht.

Thema
  • Roken
Ouderbetrokkenheid Nee
Activiteit is gericht op Hier ziet u op welke pijlers de activiteit is gericht. De aanpak Gezonde School onderscheidt vier pijlers: signalering, gezondheidseducatie, omgeving en beleid.
  • Gezondheidseducatie
Wanneer uit te voeren?
  • Tijdens de les
Activiteit is zelfstandig door een school uit te voeren Nee

GGD’en en instellingen voor verslavingszorg kunnen de wedstrijd in hun regio begeleiden.

Door wie uit te voeren op school?
  • Overige leerkrachten
  • Vakleerkracht
Tijdsbesteding Indicatie van het minimaal aantal uren nodig voor training/opleiding, voorbereiding en uitvoering van de interventie. Minder dan 10 uur

Benodigde tijd voor de uitvoering: 4 uur. Er zijn 3 lesuren nodig en 1 uur voor het aanmelden en inzenden van de formulieren.

Waar is ondersteuning is beschikbaar?
  • Regionale GGD
  • instellingen voor verslavingszorg
Indicatie vaste kosten Minimale kosten van de activiteit, inclusief BTW, per schooljaar, voor alle klassen in een school van gemiddelde omvang (1420 leerlingen). Minder dan €500

Deelname is gratis.

Beoordeling Goede aanwijzingen voor effectiviteit