LEV2Live

LEV2Live is een weerbaarheidsinterventie, gericht op leerlingen en ouders van groep 8 van het primair onderwijs. Aan de hand van rollenspellen, filmpjes, knutsel- en schrijfopdrachten en groepsgesprekken komt een trainer van Stichting Chris & Voorkom! verschillende thema’s bespreken.

Kenmerk

Omschrijving

Eigenaar Stichting Chris en Voorkom!
Aan de slag
NaamE-mailadresTelefoonnummer
Christel Hartkoorninfo@chrisvoorkom.nl085 – 0404850
Doel

“De leerling kent zijn/haar waarde en die van de ander. De leerling heeft geleerd hoe hij/zij grenzen aan kan geven en keuzes kan maken met betrekking tot lichamelijk (v.b. genoeg beweging), psychisch (v.b. eigenwaarde, zelfbeeld) en sociaal (v.b. sociale vaardigheden, grenzen aangeven) gezondgedrag.

Groep
  • Groep 8
Materiaal
  • Lesmateriaal
  • Spelvormen

Tijdens de lessen wordt er gebruik gemaakt van verschillende materialen, zoals een werkboek, een PowerPoint en andere attributen

Thema
  • Sociaal emotionele ontwikkeling
  • Relaties en seksualiteit
Ouderbetrokkenheid Ja
  • Nieuwsbrief voor ouders
  • Ouderavond
Wanneer uit te voeren?
  • Tijdens de les
Activiteit is zelfstandig door een school uit te voeren Nee

Een trainer van Stichting Chris en Voorkom! komt verschillende thema’s bespreken met de groep met behulp van een aantal actieve werkvormen.

Tijdsbesteding Indicatie van het minimaal aantal uren nodig voor training/opleiding, voorbereiding en uitvoering van de interventie. Minder dan 10 uur

Lessen worden gegeven door een trainer. 

Waar is ondersteuning is beschikbaar?
  • Eigenaar activiteit
Indicatie vaste kosten Minimale kosten van de activiteit, inclusief BTW, per schooljaar, voor alle klassen in een school van gemiddelde omvang (220 leerlingen). Meer dan €500

De kostenvoor de interventie bedragen € 1380,-. Indien gebruik gemaakt wordt om een ouderavond te beleggen, bedragen de kosten voor deze avond: € 475,-. Deze kosten zijn inclusief materialen en personele kosten (inclusief reiskosten).

Beoordeling Goed beschreven