Semmi-training

De Semmi-training richt zich op het verminderen van sociale problemen bij kinderen van 9-12 jaar. De training vindt plaats in een bewegingsruimte op school en maakt gebruik van sport- en bewegingswerkvormen. Kinderen oefenen met sociale vaardigheden, een sterke en ontspannen houding aannemen en doen succeservaringen op in het contact met leeftijdsgenoten. Ouders en leerkrachten worden actief betrokken via individuele- en groepsgesprekken. 

Kenmerk

Omschrijving

Eigenaar Semmi Begeleiding en Therapie
Website
Aan de slag
NaamE-mailadresTelefoonnummer
Daphne Teuneinfo@semmi.nl0647202305
Doel

Verminderen van sociale problemen bij kinderen, waardoor zij zich vaardiger en sterker voelen in het contact met leeftijdsgenoten en leerkrachten. Hiermee verbetert het zelfvertrouwen en gaan kinderen met meer plezier naar school, wat ook de motivatie en concentratie t.a.v. het leren ten goede komt. 

Groep
 • Groep 6
 • Groep 7
 • Groep 8
Materiaal
 • Handleiding
 • Overige middelen en materialen

Er is een handleiding en draaiboek dat door de therapeut die de training geeft gebruikt wordt. Elke deelnemer krijgt een mapje met oefeningen die zij in de klas of thuis doen, zodat de effecten van de training kunnen worden gegeneraliseerd naar de dagelijkse praktijk. Na afloop krijgt elk kind een individueel evalautieverslag met daarin specifieke adviezen voor thuis en op school. 

Thema
 • Sociaal emotionele ontwikkeling
Ouderbetrokkenheid Ja
 • Via individuele gesprekken en groepsinterventies met andere ouders
Activiteit is gericht op Hier ziet u op welke pijlers de activiteit is gericht. De aanpak Gezonde School onderscheidt vier pijlers: signalering, gezondheidseducatie, omgeving en beleid.
 • Gezondheidseducatie
Wanneer uit te voeren?
 • Tijdens de les
Activiteit is zelfstandig door een school uit te voeren Nee

De training wordt uitgevoerd door een geschoolde professional van Semmi. Scholen kunnen de training inkopen, bijvoorbeeld via preventief budget vanuit de gemeente of via passend onderwijs gelden. 

Door wie uit te voeren op school?
 • Overige leerkrachten
 • Anders
 • Therapeut van Semmi

Tijdsbesteding Indicatie van het minimaal aantal uren nodig voor training/opleiding, voorbereiding en uitvoering van de interventie. Minder dan 10 uur

De IB-er draagt samen met de therapeut van Semmi zorg voor de organisatie en communicatie van de training richting leerkrachten en ouders. 

De leerkrachten krijgen een tweetal leerkrachtbijeenkomsten aangeboden en nemen daarnaast deel aan de indviduele gesprekken rondom elk deelnemende kind. 

Daarnaast besteed de leerkracht wekelijks tijd met de deelnemende kinderen aan het thema dat die week is behandeld in de training.

Waar is ondersteuning is beschikbaar?
 • Eigenaar activiteit
Indicatie vaste kosten Minimale kosten van de activiteit, inclusief BTW, per schooljaar, voor alle klassen in een school van gemiddelde omvang (220 leerlingen). Meer dan €1000

De gehele interventie inclusief inzet van de Semmi-therapeut dient te worden bekostigd door school of gemeente.

Beoordeling Goed onderbouwd