Wonderlijk gemaakt

Wonderlijk gemaakt Basis is een lesmethode relationele en seksuele vorming die zich richt op kinderen van 4-12 jaar in het christelijk basisonderwijs. De lesmethode biedt een complete leergang die aansluit op de kerndoelen.

Kenmerk

Omschrijving

Eigenaar Driestar Educatief
Aan de slag
NaamE-mailadresTelefoonnummer
Elly van der Gouwewonderlijkgemaakt@driestar-educatief.nl0182-540333
Doel

Wonderlijk gemaakt heeft als doel een gezonde relationele en seksuele ontwikkeling van kinderen van 4 - 12 jaar te ondersteunen door middel van uitgewerkte lessen voor leerlingen, een handleiding en training voor leerkrachten en informatie voor ouders.

Groep
 • Groep 1
 • Groep 2
 • Groep 3
 • Groep 4
 • Groep 5
 • Groep 6
 • Groep 7
 • Groep 8
Materiaal
 • Lesmateriaal
 • Communicatiemateriaal
 • Handleiding

Via het digitale portaal www.wonderlijkgemaakt.nl  zijn voor leerkrachten beschikbaar:

- Leshandleidingen inclusief PowerPointpresentaties voor alle groepen van het basisonderwijs

- Achtergronddocumenten over verantwoording van de lesopbouw, visie, ontwikkeling van kinderen, implementatie in de school en over grensoverschrijdend gedrag en misbruik.

- Voorbeeld-informatiebrieven voor ouders.

Thema
 • Relaties en seksualiteit
Ouderbetrokkenheid Ja
 • Nieuwsbrief voor ouders
 • Ouderavond
Activiteit is gericht op Hier ziet u op welke pijlers de activiteit is gericht. De aanpak Gezonde School onderscheidt vier pijlers: signalering, gezondheidseducatie, omgeving en beleid.
 • Gezondheidseducatie
Wanneer uit te voeren?
 • Tijdens de les
Activiteit is zelfstandig door een school uit te voeren Ja
Door wie uit te voeren op school?
 • Overige leerkrachten
Tijdsbesteding Indicatie van het minimaal aantal uren nodig voor training/opleiding, voorbereiding en uitvoering van de interventie. Tussen 10 tot 25 uur

- Teamscholing en kennismaking met de methode: 3 uur per leerkracht. Deze wordt sterke aanbevolen.

- Voorbereiding van de lessen: 2 - 4 uur per jaar per groep.

- Uitvoering van de lessen: 4 - 7 uur per jaar per groep.

- Evaluatie: 3 jaarlijkse procesevaluatie 1 uur per leerkracht.

- Eventueel: organiseren van een ouderavond, 2 uur.

- Coördineren (plannen van de lessen, informeren van collega’s en ouders): 5 uur

Waar is ondersteuning is beschikbaar?
 • Eigenaar activiteit
Indicatie vaste kosten Minimale kosten van de activiteit, inclusief BTW, per schooljaar, voor alle klassen in een school van gemiddelde omvang (220 leerlingen). Meer dan €500

Aanschaf: ca €1.000,00

Jaarlijks: €100,00

Ouderavond: €495,00

Teamscholing: €695,00

Beoordeling Goed beschreven