Merel van Groningen - project

Het Merel van Groningen-project richt zich zowel op voorlichting als op preventie. Dit gebeurt door jongeren een spiegel voor te houden met betrekking tot hun eigen gedrag en door vooroordelen over loverboys weg te nemen.
Het project bestaat uit acht thema’s met verschillende werkvormen. De acht thema’s vormen het totale lespakket. Daarnaast zijn er een verplichte en enkele optionele trainingen voor docenten en begeleiders.

Kenmerk

Omschrijving

Eigenaar Merel van Groningen
Aan de slag
NaamE-mailadresTelefoonnummer
Merel van Groningeninfo@merelvangroningen.nl0000000000
Doel

Jongeren passen eigen gedrag aan. Ze krijgen zicht op de gevolgen van hun eigen handelen. Dat gebeurt door jongeren te confronteren met hun eigen gedrag, afgezet tegen verhalen uit de praktijk.

Materiaal
 • Lesmateriaal
 • Communicatiemateriaal
 • Handleiding
 • Spelvormen
 • Overige middelen en materialen

Themapakket bestaat uit:

 • Digitaal werkboek per leerling.
 • Licentie voorlichtingsfilm Ware liefde.
 • Politiefilm De aangiften.
 • Uitgebreide handleiding.
 • 3 Trainingen “Signaleren” “socialmedia” & “sociale vaardigheden”

De light versie bestaat uit 2 digitale lesbrieven en docentenhandleiding. Jaarlijkse licensie voor de voorlichtingsfilmen.
Dagdeel training hoe te werken  met het matriaal.

 

Thema
 • Relaties en seksualiteit
 • Fysieke veiligheid
Ouderbetrokkenheid Ja
 • Nieuwsbrief voor ouders
Activiteit is gericht op Hier ziet u op welke pijlers de activiteit is gericht. De aanpak Gezonde School onderscheidt vier pijlers: signalering, gezondheidseducatie, omgeving en beleid.
 • Gezondheidseducatie
Wanneer uit te voeren?
 • Tijdens de les
Activiteit is zelfstandig door een school uit te voeren Ja
Door wie uit te voeren op school?
 • Overige leerkrachten
 • Anders
 • Schoolmaatschappelijk werk wordt geadviseerd in te schakelen en het zorgteam.

Tijdsbesteding Indicatie van het minimaal aantal uren nodig voor training/opleiding, voorbereiding en uitvoering van de interventie. Minder dan 10 uur

Na de training kan school zelf de interventie op maat aanbieden en weg zetten in een projectweek of de eerder drie genoemde lessen.

Gemiddelde optionele tijd die het de school kost

School kan ook buiten de lessen de interventie aan bieden aan jongeren waarvan zij denken extra weerbaarheid nodig te hebben .

Waar is ondersteuning is beschikbaar?
 • Eigenaar activiteit
 • Politie
Indicatie vaste kosten Minimale kosten van de activiteit, inclusief BTW, per schooljaar, voor alle klassen in een school van gemiddelde omvang (1420 leerlingen). Tussen €500 tot €1000

Het thema pakket kost 750 euro pp bij open inschrijvingen. Incompany is 6 x 750 met max van 15 deelnemers. (Excl Btw en reiskosten trainers)

Beoordeling Goed beschreven