Poetsbus

De Poetsbus is een Amerikaanse schoolbus omgebouwd tot mobiele mondhygienstenpraktijk. Het project biedt ouders en kinderen uit groep 1 t/m 8 op verschillende manieren de kennis aan nodig om gaatjes vrij op te groeien. Het project bestaat uit klassikale lessen en indivuele poetsbus bezoeken om een bewustwoording over het eigen gebit te creëren. Geen vervanging voor de tandarts, maar toevoeging aan preventie.

Kenmerk

Omschrijving

Eigenaar Poetsbus
Aan de slag
NaamE-mailadresTelefoonnummer
Amanda Langenberginfo@poetsbus.nl0630303720
Doel

Kinderen de nodige mondzorgkennis aanbieden om een bewustwording over het eigen gebit te creëren, en handvaten aanreiken om leefgewoontes hierop aan te passen. Daarnaast ouders/verzorgers kennis en handvaten aanbieden nodig om hun kinderen gaatjes vrij op te laten groeien.

Groep
 • Groep 1
 • Groep 2
 • Groep 3
 • Groep 4
 • Groep 5
 • Groep 6
 • Groep 7
 • Groep 8
Materiaal
 • Lesmateriaal
 • Communicatiemateriaal
 • Handleiding
 • Spelvormen
 • Overige middelen en materialen
 • Voorzet voor in de nieuwsbrief
 • Voorlichtingsfimpjes groep 1-2, 3-4 en 5 t/m 8
 • Lesbox voor kleuters
 • Tandenborstels en tandpasta groep 1 t/m 8
 • Toestemmingsfomulier Poetsbus bezoek
 • Plakverklikkers, zandlopers en poetsdiploma's
 • Voorlichtingsfilm voor ouders
 • Poetsinstructiefilmpjes
 • Overzicht werkwijze en planning voor leerkrachten
 • Les ideeën op de website
 • Voor de school een verslag met bevindingen

 

Thema
 • Voeding
 • Mondgezondheid
Ouderbetrokkenheid Ja
 • Nieuwsbrief voor ouders
 • Groep 1-2: voorlichtingsmoment. Groep 3 t/m 8: persoonlijke rapportage kind.
Activiteit is gericht op Hier ziet u op welke pijlers de activiteit is gericht. De aanpak Gezonde School onderscheidt vier pijlers: signalering, gezondheidseducatie, omgeving en beleid.
 • Gezondheidseducatie
Wanneer uit te voeren?
 • Tijdens de les
Activiteit is zelfstandig door een school uit te voeren Nee

Het Poetsbus team draait het project geheel zelfstandig. Op de afgesproken dagen parkeert de Poetsbus voor de deur van de school. Ons team verzorgd de klassikale lessen. Tijdens de Poetsbus bezoeken haalt ons team de kinderen in groepjes van 4 uit de klas. De leerkracht kan zijn of haar les gewoon voortzetten.

Tijdsbesteding Indicatie van het minimaal aantal uren nodig voor training/opleiding, voorbereiding en uitvoering van de interventie. Minder dan 10 uur

Een klassikale les duurt 20 minuten voor de kleuters, 30 minuten voor groep 3 t/m 8. 
Drie weken na de klassikale lessen volgen de Poetsbus bezoeken. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen parkeren wij met 1 of 2 bussen voor de school. Elk kind is gemiddeld 30 minuten in de Poetsbus aanwezig. De kinderen worden in groepjes van 4 uit de klas gehaald (1 bus). Na 15 minuten wordt de volgende groep van 4 gehaald.

Gemiddelde optionele tijd die het de school kost

Test in de klas: wat doen drankjes met je gebit?
Extra tandenpoetsen in de klas onder begeleiding van de docent.

Waar is ondersteuning is beschikbaar?
 • Eigenaar activiteit
Indicatie vaste kosten Minimale kosten van de activiteit, inclusief BTW, per schooljaar, voor alle klassen in een school van gemiddelde omvang (220 leerlingen). Minder dan €250

De werkzaamheden van de Poetsbus vallen onder de basisverzekering waardoor het project voor zowel de school als de kinderen kosteloos is.

Beoordeling Goed beschreven