Veiligwijs

Veiligwijs is een lesmethode voor relationele en seksuele vorming voor het basisonderwijs. Het is gebaseerd op een waardenbenadering (respect, zorg, liefde en veiligheid) en geschikt voor zowel openbaar als identiteitsgebonden onderwijs. Het houdt goed rekening met culturele, religieuze en persoonlijke verschillen. In de digitale portal vindt de leerkracht ondersteunende materialen. 

Kenmerk

Omschrijving

Eigenaar Care for Sexuality Foundation
Website
Aan de slag
NaamE-mailadresTelefoonnummer
Arjet Borgera.borger@veiligwijs.nl0628583333
Edine Bergsmae.bergsma@careforsexuality.org0644257295
Doel

Met deze methode wordt een middel geboden om als school relationele en seksuele vorming in te bedden in het onderwijs, op een manier die aansluit op de behoefte van scholen, leerkrachten en ouders. 

Groep
 • Groep 1
 • Groep 2
 • Groep 3
 • Groep 4
 • Groep 5
 • Groep 6
 • Groep 7
 • Groep 8
Materiaal
 • Lesmateriaal
 • Communicatiemateriaal
 • Handleiding

Er is een divers aanbod van werkvormen, tegelijkertijd kan de leerkracht zelf aanvullen met passend materiaal. 

Thema
 • Relaties en seksualiteit
Ouderbetrokkenheid Ja
 • Nieuwsbrief voor ouders
 • Ouderavond
 • Leerlingen nemen werkjes mee naar huis of moeten opdrachten met de ouders doen.
Activiteit is gericht op Hier ziet u op welke pijlers de activiteit is gericht. De aanpak Gezonde School onderscheidt vier pijlers: signalering, gezondheidseducatie, omgeving en beleid.
 • Gezondheidseducatie
Wanneer uit te voeren?
 • Tijdens de les
 • Thuis
Activiteit is zelfstandig door een school uit te voeren Ja
Door wie uit te voeren op school?
 • Begeleider
 • Vakleerkracht
Tijdsbesteding Indicatie van het minimaal aantal uren nodig voor training/opleiding, voorbereiding en uitvoering van de interventie. Tussen 10 tot 25 uur

De school kan zelf de lessen inplannen en het tijdspad waarop de lessen gegeven en verzorgd worden. 

Gemiddelde optionele tijd die het de school kost

De leerkracht kan lessen kort inplannen, of meer uitgebreid er de tijd voor nemen. (Wat we vanuit CfS wel adviseren.)

Waar is ondersteuning is beschikbaar?
 • Eigenaar activiteit
 • Enkele GGD'en zijn al bekend met Veiligwijs, nog niet allen.
Indicatie vaste kosten Minimale kosten van de activiteit, inclusief BTW, per schooljaar, voor alle klassen in een school van gemiddelde omvang (220 leerlingen). Meer dan €500

De kosten zijn de (eenmalige) aanschafkosten van de lesmethode, de prentenboeken die voor Veiligwijs gebruikt worden, de licentiekosten en het (optioneel) verzorgen van een ouderavond. 

Beoordeling Goed onderbouwd