GrowWizzKid

GrowWizzKid (GWK) hanteert de herkomst/productie van (gezonde) voeding als basis voor voedselvaardigheden en is gericht op gedragsverandering omtrent gezonde voeding en gezond leven. Een combinatie van voeding, natuur, techniek en duurzaamheid in een doorlopende leerlijn leert kinderen op een onderzoekende en ervarende manier wat gezonde voeding is, waar dit vandaan komt en hoe gezonde voeding toe te passen.

Kenmerk

Omschrijving

Eigenaar GrowWizzKid
Website
Aan de slag
NaamE-mailadresTelefoonnummer
Ida Hendricksida@growwizzkid.nl06-43947066
Erwin Viseeerwin@growwizzkid.nl06-20047520
Doel

Het doel van GWK is om kinderen van 4 tot 12 jaar bewust maken van gezonde voeding door middel van praktisch en innovatief voedselonderwijs zodat zij leren bewustere keuzes te maken die zorgen voor een smaakvol, gezond en duurzaam voedingspatroon, nu en in de toekomst.

Groep
 • Groep 1
 • Groep 2
 • Groep 3
 • Groep 4
 • Groep 5
 • Groep 6
 • Groep 7
 • Groep 8
Materiaal
 • Lesmateriaal
 • Communicatiemateriaal
 • Handleiding
 • Overige middelen en materialen

De uitgangspunten voor het lesmateriaal zijn de SLO Kerndoelen en de belevingswereld van de kinderen. De lessen zijn objectief en laten de kinderen hun eigen oordeel vormen. Er wordt bovendien ingezet op 21e eeuwse vaardigheden. 

Het lesprogramma is doorlopend en kan continue worden gebruikt door de school. GWK houdt de lessen actueel en up-to-date.

Thema
 • Voeding
 • Milieu
Ouderbetrokkenheid Ja
 • Nieuwsbrief voor ouders
 • hulpouder en thuis samen met leerlingen verwerken van de oogst
Activiteit is gericht op Hier ziet u op welke pijlers de activiteit is gericht. De aanpak Gezonde School onderscheidt vier pijlers: signalering, gezondheidseducatie, omgeving en beleid.
 • Gezondheidseducatie
Wanneer uit te voeren?
 • Tijdens de les
Activiteit is zelfstandig door een school uit te voeren Ja
Door wie uit te voeren op school?
 • Begeleider
 • Overige leerkrachten
Tijdsbesteding Indicatie van het minimaal aantal uren nodig voor training/opleiding, voorbereiding en uitvoering van de interventie. Meer dan 25 uur

Scholen gebruiken GWK als methode om onderwijs verplichte SLO kerndoelen te behandelen. De te besteden tijd is dan ook te verantwoorden aan de hand van de kerndoelen zoals deze zijn benoemd door het Ministerie van Onderwijs. GWK valt voornamelijk onder de doelen natuur en techniek maar kunnen, afhankelijk van de gekozen leerlijn, ook onder de doelen van rekenen, taal, aardrijkskunde en geschiedenis vallen.

Gemiddelde optionele tijd die het de school kost

GWK verdeelt elk schooljaar in vier blokken met specifieke thema’s of lessenreeks. Per blok kweek je één of meer bijpassende gewassen. Naast het telen, verzorgen, oogsten en verwerken is er bijbehorend aanvullend en ondersteunend lesmateriaal aanwezig in de vorm van werk- en informatiebladen, activiteiten, onderzoeken en experimenten.

Waar is ondersteuning is beschikbaar?
 • Eigenaar activiteit
 • Regionale GGD
Indicatie vaste kosten Minimale kosten van de activiteit, inclusief BTW, per schooljaar, voor alle klassen in een school van gemiddelde omvang (220 leerlingen). Meer dan €500

Het binnenteeltsysteem wordt eenmalig aangeschaft voor €7.425,- euro, inclusief verbruiksmaterialen voor het eerste jaar. Het binnenteeltsysteem heeft een technische levensduur van minimaal 10 jaar, waardoor het systeem in de exploitatie neerkomt op € 743,- per jaar. Daarbij betaalt de school een licentiebedrag van € 10,95 per leerling. Materiaalkosten worden geschat op 250 euro per jaar (uitgangspunt 225 leerlingen).

 

Beoordeling Goed beschreven