Monkey Moves

Monkey Moves is een lesprogramma waarin jonge kinderen spelenderwijs allerlei vaardigheden leren op basis van 11 verschillende sporten. Het programma omvat wekelijkse lessen gedurende een heel seizoen, met elke drie weken een andere sport en tussendoor enkele themaweken. 

Kenmerk

Omschrijving

Eigenaar Monkey Moves
Website
Aan de slag
NaamE-mailadresTelefoonnummer
Dirk-Wouter Smitsdirk-wouter@monkeymoves.nl06-46686652
Doel

Het multisport programma Monkey Moves is bedoeld voor jonge kinderen in de leeftijd van 1,5 jaar tot 9 jaar.


Het programma onderscheidt verschillende leeftijdsgroepen, maar speciale aandacht gaat uit naar kinderen jonger dan vier jaar (peuters), die samen met hun ouders de doelgroep vormen in de ouder-kind lessen.

Groep
 • Groep 1
 • Groep 2
 • Groep 3
 • Groep 4
 • Groep 5
Materiaal
 • Lesmateriaal
 • Communicatiemateriaal
 • Handleiding
 • Spelvormen
 • Overige middelen en materialen

Monkey Moves Nederland (hier: MM-NL) heeft verschillende materialen die door franchisenemers (hier: FN) gebruikt dienen te worden voor het programma, in zijn algemeenheid maar ook voor de specifieke
peutergroepen (ouder-kind lessen). Daarnaast dienen FN ook zelf materialen aan te schaffen.

Thema
 • Sport en beweging
Ouderbetrokkenheid Ja
 • Ouders zitten in een ouderklankbord-groep; zij denken mee over de ontwikkelingen
Activiteit is zelfstandig door een school uit te voeren Nee

Het Monkey Moves lesprogramma voor peuters wordt uitgevoerd door professionals. Deze professionals betreffen vooral – maar niet uitsluitend – sportdocenten of (beginnend) sportondernemers. Om het programma te kunnen en te mogen uitvoeren dienen zij eerst een Monkey Moves opleiding te volgen.

Door wie uit te voeren op school?
 • Vakleerkracht
Tijdsbesteding Indicatie van het minimaal aantal uren nodig voor training/opleiding, voorbereiding en uitvoering van de interventie. Minder dan 10 uur

minder dan 10 uur

Waar is ondersteuning is beschikbaar?
 • Eigenaar activiteit
Indicatie vaste kosten Minimale kosten van de activiteit, inclusief BTW, per schooljaar, voor alle klassen in een school van gemiddelde omvang (220 leerlingen). Meer dan €500

-

Beoordeling Goed beschreven