Zit met Pit!

Zit met Pit! kent 6 klassikale lessen met een gemiddelde tijdsduur van 30 minuten. De leerkracht heeft de keuze om de lessen zelf in de klas te geven óf gebruik te maken van een therapeut van Zit met Pit! Tijdens de lessen wordt gewerkt met aktieve werkvormen zodat kinderen zoveel mogelijk in beweging zijn. Zowel de leerkracht als ouders worden actief bij het programma betrokken door middel van ouderbrieven, tips en adviezen.

Kenmerk

Omschrijving

Eigenaar Gezond Digitaal BV
Website
Aan de slag
NaamE-mailadresTelefoonnummer
Yolanda van Hoorninfo@zitmetpit.nl0622958472
Doel

Kinderen worden zich bewust van het belang van bewegen, waarom afspraken over schermtijd nuttig zijn en hoe pijnklachten kunnen worden voorkomen. De leerkracht krijgt tips en adviezen over de (werk)houding tijdens het gebruik van tablets en/of laptops in de klas en het integreren van meer beweging tijdens de reguliere lessen.  

Groep
 • Groep 4
 • Groep 5
 • Groep 6
 • Groep 7
 • Groep 8
Materiaal
 • Lesmateriaal
 • Communicatiemateriaal
 • Handleiding
 • Spelvormen
 • Overige middelen en materialen

Scholen ontvangen middels een inlogcode toegang tot de online leeromgeving van Zit met Pit! van waaruit alle lessen en materialen beschikbaar zijn:

 • Handleiding, instructie en korte E-learning
 • Presentaties
 • Werkbladen behorend bij opdrachten
 • Ouderbrieven
 • Kennistoetsen (Online anonieme begin- en eindtoets)
 • Evaluatie voor zowel kinderen als leerkrachten
 • Diploma
Thema
 • Sport en beweging
 • Houding en beweging
Ouderbetrokkenheid Ja
 • Ouderavond
 • Ouders ontvangen na afloop van iedere les een ouderbrief.
Activiteit is gericht op Hier ziet u op welke pijlers de activiteit is gericht. De aanpak Gezonde School onderscheidt vier pijlers: signalering, gezondheidseducatie, omgeving en beleid.
 • Signaleren
 • Gezondheidseducatie
Wanneer uit te voeren?
 • Tijdens de les
 • Thuis
Activiteit is zelfstandig door een school uit te voeren Ja
Door wie uit te voeren op school?
 • Overige leerkrachten
 • Vakleerkracht
 • Anders
 • De school heeft de keuze om de lessen door de leerkracht zelf in de klas te laten geven óf gebruik te maken van een therapeut uit het netwerk van Zit met Pit! Deze therapeut is altijd een fysio- oefen- of ergotherapeut uit de directe omgeving van de school. Aan het inzetten van een therapeut zijn extra kosten verbonden.

Tijdsbesteding Indicatie van het minimaal aantal uren nodig voor training/opleiding, voorbereiding en uitvoering van de interventie. Minder dan 10 uur

Zit met Pit! is een online beschikbaar lesprogramma. De 6 lessen hebben een tijdsduur van 30 minuten per les. Voorbereiding kan online via een korte E-learning met instructie, handleiding en downloads per les. Kinderen maken voorafgaand aan les 1 en na afloop van de laatste les een kennistoets. Deze is optioneel in te zetten.

Gemiddelde optionele tijd die het de school kost

Het verzorgen van een thema-avond voor ouders over het onderwerp is optioneel. 

Waar is ondersteuning is beschikbaar?
 • Eigenaar activiteit
Indicatie vaste kosten Minimale kosten van de activiteit, inclusief BTW, per schooljaar, voor alle klassen in een school van gemiddelde omvang (220 leerlingen). Tussen €250 tot €500

De kosten worden bepaald door wie de lessen verzorgd:

 1. De leerkracht verzorgt zelf de lessen in de klas. Kosten €295 per school, per jaar. De hele school kan met alle groepen gebruik maken van het lesmateriaal van Zit met Pit!
 2. Een therapeut van Zit met Pit! verzorgt de lessen in de klas. Hiervoor wordt een voorstel op maat gemaakt. Kosten zijn afhankelijk van het aantal groepen/lessen. 
Beoordeling Goed beschreven