Respons

De methode Respons is ontwikkeld om problemen in het onderwijs aan te pakken. Denk hierbij aan problemen als pesten, agressief gedrag en onveiligheid op school. De basis van Respons wordt gevormd door een op vechtsport gebaseerde pedagogische methode. Deze komt terug in een serie lessenreeksen voor het primair-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs.Elke reeks bevat 7 hapklare lessen die afgestemd zijn op een probleem en doelgroep.

Kenmerk

Omschrijving

Eigenaar Nederlands Instituut voor Vechtsport en Maatschappij
Website
Aan de slag
NaamE-mailadresTelefoonnummer
Wouter Scholsinfo@nivm.nl0318 - 660 980
Doel

Door deelname aan Respons(lessen) krijgen deelnemers vaardigheden aangeleerd en worden zelfwaargenomen competenties vergroot, zodat zij in staat zijn weloverwogen, proportioneel en oplossingsgericht te handelen in een voor hen bedreigende situatie. Respons ondersteunt tevens een positieve ontwikkeling van leerlingen.

Groep
 • Groep 6
 • Groep 7
 • Groep 8
Materiaal
 • Lesmateriaal
 • Handleiding
 • Spelvormen

De volgende materialen zijn beschikbaar

 • Handboek per lessenreeks cq doelgroep: beschrijving van de methode, kennis en achtergronden van de problemen en de doelgroep, volledig uitgeschreven lessenreeks)

 • Respons communicatiepakket: flyers, beeldenbank, logo’s, voorbeelden voor diploma’s, deelnamekaartjes

 • Intake- en Evaluatieformulieren Respons (voor de lessen op scholen)

Thema
 • Sport en beweging
 • Sociaal emotionele ontwikkeling
Ouderbetrokkenheid Nee
Activiteit is gericht op Hier ziet u op welke pijlers de activiteit is gericht. De aanpak Gezonde School onderscheidt vier pijlers: signalering, gezondheidseducatie, omgeving en beleid.
 • Gezondheidseducatie
Wanneer uit te voeren?
 • Tijdens de les
 • Tijdens naschoolse opvang
 • Thuis
Activiteit is zelfstandig door een school uit te voeren Ja
Door wie uit te voeren op school?
 • Vakleerkracht
 • Anders
  • Om lokaal uitvoering te geven aan de interventie worden de onderstaande onderdelen vanuit de interventie-eigenaar overgedragen aan de lokale uitvoerder(s): combi functionarissen, buurtsport coaches, (LO) docenten en trainers. Om uitvoering te geven aan Respons is geen ervaring met vechtsport nodig, wel dient de docent over didactische vaardigheden te bezitten.

   - Train de trainer: 2 daagse cursus
   - Startbijeenkomst

   - jaarlijkse themabijeenkomst

Tijdsbesteding Indicatie van het minimaal aantal uren nodig voor training/opleiding, voorbereiding en uitvoering van de interventie. Meer dan 25 uur

De interventie is opgezet om actuele problemen op school aan te pakken middels een op beweging gebaseerde groepsaanpak. Om de kwaliteit van Respons te kunnen garanderen is een startbijeenkomst ontwikkeld, die helpt bij het op de juiste wijze implementeren van de interventie in de lokale setting. Daarnaast zullen (LO) docenten de Train de Trainer van 4 dagdelen moeten volgen en zullen de lessen vervolgens ingepland en gegeven moeten worden.

Gemiddelde optionele tijd die het de school kost

De docent kan ook deelnemen / aanwezig zijn tijdens de 7 Respons lessen om een optimale borging van de aanpak te stimuleren. Op verzoek kan er ook themagericht naschools aanbod worden verzorgd door de interventie-eigenaar in samenwerking met de lokale sportclub.

Waar is ondersteuning is beschikbaar?
 • Eigenaar activiteit
Indicatie vaste kosten Minimale kosten van de activiteit, inclusief BTW, per schooljaar, voor alle klassen in een school van gemiddelde omvang (220 leerlingen). Meer dan €500
 1. Startbijeenkomst: Kosten: €750,- per team.
 2. Train de trainer: incompany cursus Respons, 4 dagdelen: €3499,-
  Inclusief handboeken en certificaat
 3. Inspiratiesessie: voor Respons docententeam à €750,-
 4. Materialen en rechten: 3-jarig gebruik van de Responsmethode en lessenreeks, monitoring lijsten deelnemers, 500 flyers voor ouders/leerlingen, vrij gebruik beeldenbank en logo: €2500,-
Beoordeling Goed beschreven