FitGaaf!

FitGaaf! draait om stickers plakken voor elke gezonde actie die het kind dagelijks uitvoert. Met FitGaaf! is er voor groep 1 t/m 8 aandacht voor gezond eten, drinken en bewegen, met minimale belasting van de leerkracht. Leerlingen gaan namelijk 4 weken thuis aan de slag. Kick-off én afsluiting zijn wel op school, verzorgd door FitGaaf! of een buurtsportcoach. Dat kan zowel in de klas, aula, gymzaal of op het schoolplein.

Kenmerk

Omschrijving

Eigenaar FitGaaf
Website
Aan de slag
NaamE-mailadresTelefoonnummer
Tom Steffensinfo@fitgaaf.nl0622470742
Doel

Met minimale belasting van eigen leerkrachten, vier weken actieve aandacht voor gezond eten, drinken en bewegen voor leerlingen in groep 1 t/m 8. Uitvoering van FitGaaf! vindt namelijk hoofdzakelijk thuis plaats.

Groep
 • Groep 1
 • Groep 2
 • Groep 3
 • Groep 4
 • Groep 5
 • Groep 6
 • Groep 7
 • Groep 8
Materiaal
 • Lesmateriaal
 • Communicatiemateriaal
 • Handleiding
 • Spelvormen

Kern is een kalender met stickers voor elke gezonde actie die het kind dagelijks dient uit te voeren: ontbijt, 2 stuks fruit, 2 ons groente en 5 a 6 glazen water, elke dag 30 minuten matig intensief bewegen en 3 x p/w 20 minuten intensiever bewegen. Om ook wekelijks kort in de klas aandacht aan het project te besteden, wordt een klassenkalender met stickers meegeleverd. Ook is er een handboek voor leerkrachten en betrokken buurtsportcoach.

Thema
 • Voeding
 • Sport en beweging
Ouderbetrokkenheid Ja
 • Nieuwsbrief voor ouders
 • Via aparte ruimte op kalender worden ouders uitgenodigd ook stickers te plakken
Activiteit is gericht op Hier ziet u op welke pijlers de activiteit is gericht. De aanpak Gezonde School onderscheidt vier pijlers: signalering, gezondheidseducatie, omgeving en beleid.
 • Gezondheidseducatie
Wanneer uit te voeren?
 • Thuis
Activiteit is zelfstandig door een school uit te voeren Ja
Door wie uit te voeren op school?
 • Anders
 • Kick-off en afsluiting op school worden in principe verzorgd door FitGaaf! of betrokken buurtsportcoach/combinatiefunctionaris. Het FitGaaf!-project is echter laagdrempelig en een basisschool kan deze redelijkerwijs zelf uitvoeren, wanneer de schooldirectie dit wenst. Daarnaast is er bij voorkeur wekelijks in de klas/groep kort (10-15 minuten) aandacht voor het project. Een speciale klassenkalender biedt de leerkracht hiertoe een simpel handvat.

Tijdsbesteding Indicatie van het minimaal aantal uren nodig voor training/opleiding, voorbereiding en uitvoering van de interventie. Minder dan 10 uur

Kick-off en afsluiting op school (door FitGaaf! of buurtsportcoach):  0 uur

4 weken wekelijks 10 min. aandacht in de klas (bij 6 klassen):  4 uur

Eén leerkracht als aanspreekpunt op school (voorbereiding en communicatie richting FitGaaf, buurtsportcoach en ouders):  2 uur

Gemiddelde optionele tijd die het de school kost

Scholen/leerkrachten kunnen zelf gezonde activiteiten organiseren rondom de thema’s van de FitGaaf!-stickers. Denk aan ontbijt in de klas, gezonde smoothies maken of samen met de kinderen een liedje over bewegen verzinnen.

Daarnaast kunnen scholen er voor kiezen FitGaaf! zelfstandig uit te voeren. Dan is te verwachten tijdsbesteding uiteraard wel hoger.  

Waar is ondersteuning is beschikbaar?
 • Eigenaar activiteit
 • Buurtsportcoach/combinatiefunctionaris
Indicatie vaste kosten Minimale kosten van de activiteit, inclusief BTW, per schooljaar, voor alle klassen in een school van gemiddelde omvang (220 leerlingen). Tussen €250 tot €500

Aangevinkte indicatie is gebaseerd op meest basale opzet van FitGaaf! voor een school van kleine omvang (100 leerlingen). Daadwerkelijke kosten zijn afhankelijk van het totaal aantal leerlingen, ligging en wensen van de betreffende basisschool of basisscholen en gewenste aanvullende dienstverlening door FitGaaf! (verzorgen van kick-off, afsluiting, rapportage voor-en nameting bijvoorbeeld). 

Beoordeling Goed onderbouwd