KiVa

KiVa is een evidence based, preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten. KiVa zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen.

Kenmerk

Omschrijving

Eigenaar KiVa School / Rijksuniversiteit Groningen
Website
Aan de slag
NaamE-mailadresTelefoonnummer
Ronald Kielmaninfo@kivaschool.nl050-3639354
Doel

- Het creeëren van een sociaal veilige school; een fijne school voor iedereen.

- Welbevinden van leerlingen, leerkrachten en ouders verhogen.

- Stimuleren van de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen.

- Professionalisering van onderwijsprofessionals.

- Pesten voorkomen en oplossen.

Groep
 • Groep 5
 • Groep 6
 • Groep 7
 • Groep 8
Materiaal
 • Lesmateriaal
 • Communicatiemateriaal
 • Handleiding
 • Spelvormen

De kern van KiVa bestaat uit tien thema’s met diverse lessen voor de groepen 5 t/m 8 (inclusief handleiding). Daarnaast is er training en begeleiding voor leerkrachten, en zijn er ondersteunende materialen waaronder een oudergids, computergame, hesjes en posters.

Thema
 • Sociaal emotionele ontwikkeling
Ouderbetrokkenheid Ja
 • Nieuwsbrief voor ouders
 • Ouderavond
Activiteit is gericht op Hier ziet u op welke pijlers de activiteit is gericht. De aanpak Gezonde School onderscheidt vier pijlers: signalering, gezondheidseducatie, omgeving en beleid.
 • Omgeving
Wanneer uit te voeren?
 • Tijdens de les
Activiteit is zelfstandig door een school uit te voeren Nee

Leerkrachten, intern begeleiders en directieleden volgen een training over preventie en aanpak van pesten. Verder zijn er regiobijeenkomsten.

Door wie uit te voeren op school?
 • Begeleider
 • Directie
 • Overige leerkrachten
 • Vakleerkracht
Tijdsbesteding Indicatie van het minimaal aantal uren nodig voor training/opleiding, voorbereiding en uitvoering van de interventie. Meer dan 25 uur

De training neemt twee dagen in beslag. Daarnaast wordt KiVa verankerd in de schoolcultuur, waardoor er blijvend aandacht is voor een prettig, sociaal veilig schoolklimaat.

Waar is ondersteuning is beschikbaar?
 • Eigenaar activiteit
Indicatie vaste kosten Minimale kosten van de activiteit, inclusief BTW, per schooljaar, voor alle klassen in een school van gemiddelde omvang (220 leerlingen). Meer dan €500

De kosten van KiVa zijn:

- STARTtraining 

- jaarbijdrage (afhankelijk van schoolgrote)

 

Een school committeert zich voor minimaal 2 jaar (daarna is school KiVa-gecertificeerd). U krijgt:

- Tweedaagse STARTtraining (incompany) voor personeel;

- KiVa lesmateriaal en computerspel

- Nascholing en professionalisering

- Twee keer per jaar een monitoringsrapport (obv vragenlijsten onder kinderen).

Beoordeling Goede aanwijzingen voor effectiviteit