Je bibbers de baas

Deze training leert kinderen omgaan met gevoelens van faalangst. Dat gebeurt onder andere aan de hand van oefeningen in gevoelens herkennen, lichamelijke reacties, de invloed van gedachten op gedrag, exposure, aangeleerde hulpeloosheid en enkele sociale vaardigheden (assertiviteit, complimenten). De training maakt gebruik van de cognitieve gedragstherapie en ontspanningstechnieken van Bernstein.

Kenmerk

Omschrijving

Eigenaar W.M. van der Zalm-Grisnich
Website
Aan de slag
NaamE-mailadresTelefoonnummer
Marianne van der Zalm-Grisnichconcordium@solcon.nl0183-64 97 31
Doel

Faalangst bij kinderen verminderen door hen te leren omgaan met hun angst.

Groep
 • Groep 5
 • Groep 6
 • Groep 7
 • Groep 8
Materiaal
 • Lesmateriaal
 • Handleiding

Voor groepsleiders is er een handleiding, voor kinderen een werkboek met oefeningen voor thuis.

Thema
 • Sociaal emotionele ontwikkeling
 • Faalangst
Ouderbetrokkenheid Ja
 • Ouderavond
Activiteit is gericht op Hier ziet u op welke pijlers de activiteit is gericht. De aanpak Gezonde School onderscheidt vier pijlers: signalering, gezondheidseducatie, omgeving en beleid.
 • Omgeving
 • Gezondheidseducatie
Wanneer uit te voeren?
 • Tijdens de les
 • Thuis
Activiteit is zelfstandig door een school uit te voeren Ja
Door wie uit te voeren op school?
 • Begeleider
 • Vakleerkracht
Tijdsbesteding Indicatie van het minimaal aantal uren nodig voor training/opleiding, voorbereiding en uitvoering van de interventie. Meer dan 25 uur

De training bestaat uit tien groepsbijeenkomsten van 1,5 uur, twee ouder- en twee leerkrachtbijeenkomsten van 2 uur. Daarnaast is er tijd nodig voor werving, organisatie, selectiegesprekken, afrondingsgesprekken, verslaglegging en voorbereiding. De uitvoering beslaat een periode van 20 weken.

Waar is ondersteuning is beschikbaar?
 • Eigenaar activiteit
Indicatie vaste kosten Minimale kosten van de activiteit, inclusief BTW, per schooljaar, voor alle klassen in een school van gemiddelde omvang (220 leerlingen). Minder dan €250

De docentenhandleiding kost € 39,99 per stuk, het werkboek voor elk kind € 21,99 per stuk. Daarnaast zijn er eventueel kosten voor zaalhuur en personeelskosten.

Beoordeling Goed onderbouwd