Dappere Dino's (CODIP-NL 6-8 jaar)

Deze groepstraining van 12 bijeenkomsten van 45 min. leert kinderen van gescheiden ouders om te gaan met veranderingen tijdens en na scheiding. Kinderen ervaren steun van leeftijdsgenootjes die hetzelfde meemaken, leren beter met hun gevoelens omgaan, en leren stapsgewijs problemen oplossen. De trainers werken met een handpop, groepsdino 'Rex'. Ouders worden actief bij de training betrokken.

Kenmerk

Omschrijving

Eigenaar TNO Behavioral and Societal Sciences
Website
Aan de slag
NaamE-mailadresTelefoonnummer
Secretariaat TNO afdeling Child Healthchildhealthsecretary@tno.nl0888 666 153
Doel

Het voorkomen of beperken van gedrags- en emotionele problemen bij kinderen van gescheiden ouders.

Groep
 • Groep 3
 • Groep 4
Materiaal
 • Lesmateriaal
 • Communicatiemateriaal
 • Handleiding
 • Spelvormen

Naast de dino-handpop 'Rex' gebruiken trainers creatieve materialen en spelvormen zoals voorleesboeken, spelletjes, kaarten, werkbladen en tekeningen. Voor ouders zijn er informatiefolders en nieuwsbrieven.

Thema
 • Sociaal emotionele ontwikkeling
 • Omgaan met echtscheiding
 • Vaardigheden in probleemoplossen na scheiding
Ouderbetrokkenheid Ja
 • Nieuwsbrief voor ouders
 • Ouderavond
 • Intakegesprek en eindgesprek met de trainer
Activiteit is gericht op Hier ziet u op welke pijlers de activiteit is gericht. De aanpak Gezonde School onderscheidt vier pijlers: signalering, gezondheidseducatie, omgeving en beleid.
 • Omgeving
Wanneer uit te voeren?
 • Tijdens de les
 • Tijdens naschoolse opvang
Activiteit is zelfstandig door een school uit te voeren Nee

De groep is alleen zelfstandig vanuit een school uit te voeren als ten minste één medewerker van de school (bijvoorbeeld een interne begeleider) is opgeleid (train-de-trainer) tot Dappere Dino's-trainer. Dan kan hij/zij de interventie met een co-trainer zelfstandig binnen de school uitvoeren.

Door wie uit te voeren op school?
 • Begeleider
 • Overige leerkrachten
 • Anders
 • Een geschoolde trainer (bijvoorbeeld schoolmaatschappelijk werker of interne begeleider) samen met een co-trainer (bijvoorbeeld een leerkracht, niet opgeleid tot Dappere Dino's-trainer).

Tijdsbesteding Indicatie van het minimaal aantal uren nodig voor training/opleiding, voorbereiding en uitvoering van de interventie. Meer dan 25 uur

Verzorgen van een Dappere Dino's-training aan een groep kinderen kost de trainer naar schatting 42 uur (dit is inclusief voorbereiding, verslaglegging, oudersessie, intake en afsluiting). De co-trainer is doorgaans alleen betrokken bij de sessies (en eventueel ouderavond), hetgeen neerkomt op zo'n 14 uur. Opleiden van eigen trainer kost 13 uur (1,5 opleidingsdag en telefonische coaching).

Waar is ondersteuning is beschikbaar?
 • Eigenaar activiteit
 • Regionale GGD
 • via schoolmaatschappelijk werk of regionale GGD met geschoolde trainers
Indicatie vaste kosten Minimale kosten van de activiteit, inclusief BTW, per schooljaar, voor alle klassen in een school van gemiddelde omvang (220 leerlingen). Meer dan €500

Bij gebruik van een gecertificeerde trainer betaalt de school de kosten van deze trainer.

 

[Alleen bij opleiding tot eigen trainer bedragen de kosten voor een opleidingstraject tot trainer € 698 (excl. BTW) per persoon. De handleiding voor trainers kost € 85,- per stuk. Daarnaast investeert de school eenmalig € 275,- in alle materialen waaronder twee handpoppen, een bordspel, een voorleesboek en gezinsfiguren.]

Beoordeling Goede aanwijzingen voor effectiviteit