Schoolsportvereniging

Dit samenwerkingsverband met sportverenigingen brengt het sportaanbod en de woon- en leefomgeving dichter bij elkaar. Een sportvereniging verzorgt na schooltijd proeftrainingen op school of in de buurt van school. Daarna kunnen kinderen lid worden van de vereniging. De trainingen blijven in de buurt.

Kenmerk

Omschrijving

Eigenaar Rotterdam Sportsupport
Website
Aan de slag
NaamE-mailadresTelefoonnummer
Jelmer Knossenj.knossen@rotterdamsportsupport.nl010-242 93 15
Doel

Kinderen structureel sport aanbieden in de eigen wijk of in de buurt van school.

Groep
 • Groep 3
 • Groep 4
 • Groep 5
 • Groep 6
Materiaal
 • Communicatiemateriaal
 • Handleiding

Met een enquête wordt onderzocht welke sporten populair zijn onder de leerlingen. Na de proeftrainingen volgt een ouderbijeenkomst met informatie over het lidmaatschap van een sportvereniging.

Thema
 • Sport en beweging
Ouderbetrokkenheid Ja
 • Nog in te vullen door eigenaar
Activiteit is gericht op Hier ziet u op welke pijlers de activiteit is gericht. De aanpak Gezonde School onderscheidt vier pijlers: signalering, gezondheidseducatie, omgeving en beleid.
 • Omgeving
 • Gezondheidseducatie
Aanvullende activiteit Deze activiteit kunt u aanvullend op de huidige activiteit uitvoeren. Het doen van een aanvullende activiteit versterkt het effect.
Wanneer uit te voeren?
 • Tijdens naschoolse opvang
Activiteit is zelfstandig door een school uit te voeren Nee

De proeftrainingen worden verzorgd door trainers van een sportvereniging. Daarnaast is het belangrijk dat scholen in een wijk samenwerken, zodat het echt een wijkinitiatief wordt. De SSV moet ook gecoördineerd worden in de wijk, dit kan door iemand vanuit school gebeuren (vakdocent LO).

Door wie uit te voeren op school?
 • Vakleerkracht
Tijdsbesteding Indicatie van het minimaal aantal uren nodig voor training/opleiding, voorbereiding en uitvoering van de interventie. Minder dan 10 uur

Nog in te vullen door eigenaar

Waar is ondersteuning is beschikbaar?
 • Rotterdam Sportsupport (tegen vergoeding, evt. te ontvangen als subsidie)
Indicatie vaste kosten Minimale kosten van de activiteit, inclusief BTW, per schooljaar, voor alle klassen in een school van gemiddelde omvang (220 leerlingen). Meer dan €500

De kosten van een schoolsportvereniging hangen af van de lokale situatie en keuzes. In Rotterdam bestaan de kostenposten uit overhead (projectbureau), coördinatorkosten, trainersvergoedingen, accommodatiehuur, de aanschaf van materiaal, PR en communicatie, ouderbetrokkenheid.

Beoordeling Goed beschreven