Schooljudo.nl

Met Schooljudo leren kinderen veilig vallen en hun motorische en sociaal emotionele vaardigheden verbeteren. Met een intensieve lesmethode wordt hard gewerkt aan de waarden: respect, discipline, weerbaarheid, vertrouwen, beheersing, samenwerken en veel plezier. Het programma wordt volledig georganiseerd met echte judomatten en judopakken en een Schooljudo Entertrainer die de lessen verzorgt.

 

 

Kenmerk

Omschrijving

Eigenaar Schooljudo B.V.
Website
Aan de slag
NaamE-mailadresTelefoonnummer
Frank Bakkerinfo@schooljudo.nl023 303 6803
Doel

Het verbeteren van de sociale en motorische vaardigheden van kinderen. Kinderen worden weerbaarder, ervaren plezier in sport en bewegen en leren samenwerken en stoeien met iedereen.

Groep
 • Groep 1
 • Groep 2
 • Groep 3
 • Groep 4
 • Groep 5
 • Groep 6
 • Groep 7
 • Groep 8
Materiaal
 • Lesmateriaal
 • Communicatiemateriaal
 • Handleiding
 • Overige middelen en materialen

Gedurende het programma zorgt Schooljudo voor judomatten en judopakken op locatie. Docenten worden bijgeschoold, krijgen een docentenhandleiding en er worden posters geleverd die in de school kunnen worden opgehangen. Na afloop krijg iedere deelnemer een diploma. Ook voor een lesprogramma, communicatie met de ouders en een judotrainer wordt gezorgd.

Thema
 • Sport en beweging
 • Sociaal emotionele ontwikkeling
 • Fysieke veiligheid
Ouderbetrokkenheid Ja
 • Nieuwsbrief voor ouders
Activiteit is gericht op Hier ziet u op welke pijlers de activiteit is gericht. De aanpak Gezonde School onderscheidt vier pijlers: signalering, gezondheidseducatie, omgeving en beleid.
 • Omgeving
 • Gezondheidseducatie
Wanneer uit te voeren?
 • Tijdens de les
Activiteit is zelfstandig door een school uit te voeren Nee

De judolessen worden verzorgd door een gediplomeerd Schooljudo Entertrainer inclusief bijbehorende lesmethode en materiaal. De lessen uit de Digitale Leeromgevig zijn wel zelfstandig door de school uit te voeren. 

Door wie uit te voeren op school?
 • Anders
 • De totale organisatie wordt verzorgd door team Schooljudo. In veel gevallen is de vakleerkracht of de directie de contactpersoon. 

Tijdsbesteding Indicatie van het minimaal aantal uren nodig voor training/opleiding, voorbereiding en uitvoering van de interventie. Minder dan 10 uur

Er zullen 8 Schooljudo lessen plaatsvinden tijdens de reguliere gymlessen. Per klas gaat het om 8 uur. Qua organisatie is de school bijna geen tijd kwijt, gezien de organisatie wordt gedaan door team Schooljudo. De school krijgt een vast aanspreekpunt.

Gemiddelde optionele tijd die het de school kost

Voorafgaand aan het programma worden de docenten geinformeerd door middel van een waardenworkshop. Daarnaast krijgt de school communicatiemateriaal voor in de klas en toegang tot de Digitale Leeromgeving, waarmee de groepsdocent laagdrempelig aandacht kan besteden aan de Schooljudo waarden. 

Waar is ondersteuning is beschikbaar?
 • Eigenaar activiteit
Indicatie vaste kosten Minimale kosten van de activiteit, inclusief BTW, per schooljaar, voor alle klassen in een school van gemiddelde omvang (220 leerlingen). Tussen €500 tot €1000

Waardenworkshop voor team van docenten

Les 0 door de Entertrainer (voorstellen in de klas)

8 lessen op de judomat

Een heel jaar lang toegang tot de Digitale Leeromgeving

Beoordeling Goed onderbouwd