Meidenvenijn is niet fijn!

Meidenvenijn is niet fijn! is een lesmethode voor de aanpak en preventie van (zorgwekkend) pestgedrag onder meisjes in de leeftijd van 9 t/m 17 jaar en heeft als doel het meidenvenijn inzichtelijk te maken (voor alle doelgroepen) en te verminderen. Begeleiders zijn in staat om de negatieve groepsdynamiek onder meisjes te doorbreken en te zorgen voor een sociaal- en veilig klimaat.

 

Kenmerk

Omschrijving

Eigenaar Cycloop Concept Creatie BV
Website
Aan de slag
NaamE-mailadresTelefoonnummer
Frank van Bezouwinfo@meidenvenijn.nl06 106 640 45
Doel

Aanpak en preventie van pestgedrag onder meisjes van 9 tot 17 jaar.

Groep
 • Groep 6
 • Groep 7
 • Groep 8
Materiaal
 • Lesmateriaal
 • Communicatiemateriaal
 • Handleiding
 • Overige middelen en materialen

Het 'Basispakket Meidenvenijn' bestaat uit:

• 1x leskoffer met materialen voor de begeleider en de meisjes

• 1x scholing voor de begeleider (cursusdag of totale opleiding)

•1x jaarlicentie digitale lessen voor 1 groep/klas*

Aanvullende materialen kunnen worden besteld in de meidenvenijn webshop en extra begeleiders kunnen zich aanmelden voor scholing

 

Thema
 • Sociaal emotionele ontwikkeling
Ouderbetrokkenheid Ja
 • Ouderavond
 • Informatieflyers en informatie op de website: https://meidenvenijn.nl/ouders
Activiteit is gericht op Hier ziet u op welke pijlers de activiteit is gericht. De aanpak Gezonde School onderscheidt vier pijlers: signalering, gezondheidseducatie, omgeving en beleid.
 • Omgeving
 • Gezondheidseducatie
Wanneer uit te voeren?
 • Tijdens de les
 • Tijdens naschoolse opvang
Activiteit is zelfstandig door een school uit te voeren Ja
Door wie uit te voeren op school?
 • Begeleider
 • Overige leerkrachten
 • Vakleerkracht
 • Anders
 • PO: intern begeleider VO en MBO: mentor, zorgcoördinator

  PO, VO, MBO: anti-pestcoördinator, vertrouwenspersoon, orthopedagoog

  De activiteit is alleen uit te voeren door begeleiders van scholen die zich hebben laten professionaliseren door het volgen van de Cursusdag Meidenvenijn of de totale Opleiding Meidenvenijn (cursusdag+certificering). Voor een schoolbrede aanpak is een Incompany-training het meest effectief.

   

Tijdsbesteding Indicatie van het minimaal aantal uren nodig voor training/opleiding, voorbereiding en uitvoering van de interventie. Tussen 10 tot 25 uur

Cursusdag Meidenvenijn (voor begeleiders) 9 uur | accreditatie 9RU

Preventieles (meisjes en jongens) 3 uur

Curatieve lessenreeks (alléén meisjes) 13 uur

NB de tijd is incl. voorbereiding. 

Gemiddelde optionele tijd die het de school kost

Certificering

vervolg op de cursusdag 43 uur | accreditatie 43RU

Teamworkshop

meidenvenijn ter introductie - 3,5 uur | accreditatie 4RU

Ouderbijeenkomst

voor ouders, begeleiders, leerlingen - 2 uur

Workshop, presentatie, lezing

als onderdeel van studiedag - 1 of 2 uur

Incompany Training

cursusdag of opleiding op aanvraag 

Lesondersteuning

ambulante begeleiding op aanvraag

Waar is ondersteuning is beschikbaar?
 • Eigenaar activiteit
 • Regionale GGD
 • Informatie en advies bij School&Veiligheid en Gezonde School-adviseur
Indicatie vaste kosten Minimale kosten van de activiteit, inclusief BTW, per schooljaar, voor alle klassen in een school van gemiddelde omvang (220 leerlingen). Minder dan €1000

Basispakket Meidenvenijn

Leskoffer incl. cursusdag voor 1 begeleider - 690 euro

Basispakket Meidenvenijn+

Leskoffer incl. cursusdag en certificering voor 1 begeleider - 960 euro

Optioneel

Teamworkshop 850 euro | Ouderbijeenkomst 550 euro | Cursusdag 275 euro per deelnemer | Opleiding 550 euro per deelnemer

Incompany-training en lesondersteuning op aanvraag.

(alle prijzen zijn excl. btw)

 

Beoordeling Goed beschreven