PLAYgrounds 6-12 jaar

PLAYgrounds is een schoolpleinprogramma dat erop gericht is om alle kinderen met plezier te laten bewegen. Hoe mooi of juist niet uitnodigend een schoolplein is, het gaat om de organisatie op het schoolplein: het is net als het verkeer regelen, zonder dat een kind wordt opgelegd wat het moet doen. Als school vind u het pedagogisch klimaat belangrijk, maar vaak geldt op het schooplein het recht van de sterkste. Dat kan beter!

Kenmerk

Omschrijving

Eigenaar Amsterdamse Academie voor Lichamelijke Opvoeding
Aan de slag
NaamE-mailadresTelefoonnummer
Mirka Janssenm.janssen@hva.nl06-21158173
Doel

Met een werkgroep analyseert u het beweeggedrag en het pedagogisch klimaat op het schoolplein. Aan de hand daarvan maakt u het raamwerk van PLAYgrounds op maat voor uw school. De inrichting wordt aangepast, de docent krijgt een actieve rol en er wordt een directe link met de gymles gemaakt. Hierbij krijgt u ondersteuning van ons PLAYgrounds team.

Groep
 • Groep 1
 • Groep 2
 • Groep 3
 • Groep 4
 • Groep 5
 • Groep 6
 • Groep 7
 • Groep 8
Materiaal
 • Lesmateriaal
 • Handleiding
 • Spelvormen
 • Overige middelen en materialen

PLAYgrounds biedt een spelmateriaal set afgestemd op de motorische ontwikkeling van de kinderen dat aansluit bij de leerlijnen van het bewegingsonderwijs. Hierbij worden spelideeën geleverd. Kosten afhankelijk van het aantal groepen. Alle documenten die benodigd zijn om de interventie vorm te geven worden zonder kosten aan de school beschikbaar gesteld wanneer de school een cursus of begeleidingstraject van PLAYgrounds volgt

 

Thema
 • Sport en beweging
Ouderbetrokkenheid Nee
Activiteit is gericht op Hier ziet u op welke pijlers de activiteit is gericht. De aanpak Gezonde School onderscheidt vier pijlers: signalering, gezondheidseducatie, omgeving en beleid.
 • Omgeving
 • Gezondheidseducatie
Wanneer uit te voeren?
 • Tijdens de les
Activiteit is zelfstandig door een school uit te voeren Ja
Door wie uit te voeren op school?
 • Directie
 • Overige leerkrachten
 • Vakleerkracht
Tijdsbesteding Indicatie van het minimaal aantal uren nodig voor training/opleiding, voorbereiding en uitvoering van de interventie. Tussen 10 tot 25 uur

De werkgroep zal drie maanden voor de start van de interventie de analyse en voorbereiding op zich nemen (1-2 uur per week). Dit kan ook uitgesmeerd worden over meerdere maanden. Tijdens de interventie zijn docenten op het plein actief tijdens de pauze en wordt tweemaal per jaar als team aandacht besteed aan het schoolplein (training).

Gemiddelde optionele tijd die het de school kost

Optioneel kan tijd besteed worden aan de interventie op andere momenten dan de vaste ochtend pauze (zoals extra buitenspelen / tussenschools / naschools).

Waar is ondersteuning is beschikbaar?
 • Eigenaar activiteit
 • Regionale GGD
 • Gezonde School menukaart
Indicatie vaste kosten Minimale kosten van de activiteit, inclusief BTW, per schooljaar, voor alle klassen in een school van gemiddelde omvang (220 leerlingen). Meer dan €500

Kosten voor ondersteuning zijn afhankelijk van het traject dat de school kiest. Cursus (9000 voor max 10 deelnemers van 2-3 scholen) of begeleidingstraject (5000 voor 1 school). Aanschaf spelmateriaal 1500-2000 euro (afhankelijk van het aantal klassen). Kosten herstructureren plein afhankelijk van de aanpassingen en methode (betonverf / pleinplakkers). Kosten borging programma 1000-3500 euro per jaar afhankelijk van het aantal thema's.

Beoordeling Goede aanwijzingen voor effectiviteit