Vallen is ook een sport

Om het aantal valletsels te verminderen, heeft VeiligheidNL het lespakket ‘Vallen is ook een sport’ ontwikkeld i.s.m. valexpert Yos Lotens. Tijdens de gymles leren kinderen volgens een betrouwbare methode veilig te vallen. Stap voor stap en op een leuke manier!
Het programma wordt aangeboden tijdens de bewegingslessen. Het verdient aanbeveling om het programma daarin structureel onder te brengen.

Kenmerk

Omschrijving

Eigenaar VeiligheidNL
Website
Aan de slag
NaamE-mailadresTelefoonnummer
Hedy Goossensh.goossens@veiligheid.nl0638695008
Doel

De valvaardigheden van leerlingen verbeteren, zodat er minder valletsel optreedt.

Groep
 • Groep 1
 • Groep 2
 • Groep 3
 • Groep 4
 • Groep 5
 • Groep 6
 • Groep 7
 • Groep 8
Materiaal
 • Lesmateriaal
 • Communicatiemateriaal
 • Handleiding

Het lespakket bestaat uit een docentenhandleiding, een instructie-dvd, instructiekaarten van alle oefeningen, situatiekaarten om de oefeningen eenvoudig te integreren in een bewegingsles, het boek 'Vallen en opstaan' en een voorbeeld valcertificaat voor de leerlingen. In een op te vragen rapport staat het effect van het lespakket is beschreven.

Thema
 • Sport en beweging
 • Fysieke veiligheid
Ouderbetrokkenheid Nee
Activiteit is gericht op Hier ziet u op welke pijlers de activiteit is gericht. De aanpak Gezonde School onderscheidt vier pijlers: signalering, gezondheidseducatie, omgeving en beleid.
 • Signaleren
 • Gezondheidseducatie
Aanvullende activiteit Deze activiteit kunt u aanvullend op de huidige activiteit uitvoeren. Het doen van een aanvullende activiteit versterkt het effect.
Wanneer uit te voeren?
 • Tijdens de les
 • Tijdens naschoolse opvang
Activiteit is zelfstandig door een school uit te voeren Ja
Door wie uit te voeren op school?
 • Overige leerkrachten
 • Vakleerkracht
Tijdsbesteding Indicatie van het minimaal aantal uren nodig voor training/opleiding, voorbereiding en uitvoering van de interventie. Tussen 10 tot 25 uur

Benodigde tijd voor de uitvoering: 8 uur. Het programma beslaat ongeveer 9 weken: 1 week voorbereiding, 4 weken basislessen en 4 weken vervolglessen. Per week is ongeveer 1 lesuur nodig.

In de rest van het schooljaar kunnen de oefeningen eenvoudig in reguliere gymlessen worden ingepast, waardoor het nauwelijks extra tijd kost.

Gemiddelde optionele tijd die het de school kost

Wanneer valtraining structureel wordt ondergebracht in reguliere lessen, zal er alleen wat voorbereidingstijd moeten worden geïnvesteerd.

Waar is ondersteuning is beschikbaar?
 • Eigenaar activiteit
 • Een valclinic (tegen betaling) kan worden aangevraagd
Indicatie vaste kosten Minimale kosten van de activiteit, inclusief BTW, per schooljaar, voor alle klassen in een school van gemiddelde omvang (220 leerlingen). Minder dan €250

Het lespakket kost € 50 ex BTW.

Een valclinic kost tussen de €300 en 450 ex BTW. Deze wordt op maat verzorgt, dus de kosten zijn een indicatie. Veelal wordt een valclinic van een dagdeel verzorgd waarbij 3 leerjaren tijdens hun gymles de clinic volgen en de (vak)docent wordt geleerd hoe het lespakket in de praktijk toe te passen.

Beoordeling Eerste aanwijzingen voor effectiviteit