Taakspel

Deze groepsgerichte werkwijze leert kinderen op een speelse manier om zich beter te houden aan klassenregels. De klas wordt na een observatieperiode in teams verdeeld. Teamleden stimuleren elkaar om de regels te volgen, zodat zij in aanmerking komen voor een teambeloning. De leerkracht besteedt vooral aandacht aan gewenst gedrag.

 

Kenmerk

Omschrijving

Eigenaar CED-Groep
Website
Aan de slag
NaamE-mailadresTelefoonnummer
Marjon ten Heggelerm.tenheggeler@cedgroep.nl010-407 15 99
Doel

Het doel van Taakspel is het verbeteren van het klassenklimaat, het bevorderen van taakgericht gedrag en het reduceren van regelovertredend gedrag. Hierdoor neemt Taakspel een aantal factoren weg die een risico vormen voor de ontwikkeling van gedragsproblemen en pesten.

Groep
 • Groep 1
 • Groep 2
 • Groep 3
 • Groep 4
 • Groep 5
 • Groep 6
 • Groep 7
 • Groep 8
Materiaal
 • Lesmateriaal
 • Communicatiemateriaal
 • Handleiding
 • Spelvormen

Het materiaal bestaat onder andere uit een Taakspeldoos (met docentenhandleiding, pictogrammen, observatieformulieren, kaarten en een poster) en een instructie-dvd en handboek voor gelicentieerde Taakspel-begeleiders.

Thema
 • Sociaal emotionele ontwikkeling
Ouderbetrokkenheid Nee
Activiteit is gericht op Hier ziet u op welke pijlers de activiteit is gericht. De aanpak Gezonde School onderscheidt vier pijlers: signalering, gezondheidseducatie, omgeving en beleid.
 • Omgeving
 • Gezondheidseducatie
Wanneer uit te voeren?
 • Tijdens de les
Activiteit is zelfstandig door een school uit te voeren Nee

Scholen kunnen Taakspel alleen uitvoeren onder begeleiding van een onderwijsadviseur met een geldige licentie voor Taakspel.

Door wie uit te voeren op school?
 • Begeleider
 • Overige leerkrachten
Tijdsbesteding Indicatie van het minimaal aantal uren nodig voor training/opleiding, voorbereiding en uitvoering van de interventie. Tussen 10 tot 25 uur

Drie trainingsbijeenkomsten van ieder ongeveer 2,5 uur. Daarnaast wordt de leerkracht gedurende het schooljaar tien keer geobserveerd door een Taakspelbegeleider. Het spelen van Taakspel gebeurt tijdens de reguliere lessen en kost daardoor vrijwel geen extra tijd.

Gemiddelde optionele tijd die het de school kost

Als uitbreiding op Taakspel in de klas is Taakspel op de speelplaats ontwikkeld, dat uitgaat van groepsoverstijgende teams.

Waar is ondersteuning is beschikbaar?
 • Eigenaar activiteit
Indicatie vaste kosten Minimale kosten van de activiteit, inclusief BTW, per schooljaar, voor alle klassen in een school van gemiddelde omvang (220 leerlingen). Meer dan €500

De training is bovenschools te volgen bij de CED-Groep voor € 425,-.

Deze training kan ook op offertebasis op school worden verzorgd.

Er zijn 10 klassenconsultaties per leerkracht.

Optionele kosten: de Taakspeldoos kost € 119,50.

Beoordeling Goede aanwijzingen voor effectiviteit