Smaaklessen

In dit lespakket gaan kinderen door middel van proefjes en testjes aan de slag met gezond en lekker eten. Proeven, ruiken, horen, voelen en kijken: met al hun zintuigen verkennen leerlingen het dagelijkse eten. De onderwerpen die aan bod komen zijn opgedeeld in vijf pijlers: smaak, gezondheid, voedselproductie, consumentenvaardigheden en koken. De Smaaklessen worden door de eigen leerkracht verzorgd.

Kenmerk

Omschrijving

Eigenaar Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit
Website
Aan de slag
NaamE-mailadresTelefoonnummer
Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruitsmaaklessen@wur.nl0317-48 59 66
Doel

Kinderen leren vanuit hun eigen interesse en nieuwsgierigheid bewuste en gezonde voedselkeuzes te maken.

Groep
 • Groep 1
 • Groep 2
 • Groep 3
 • Groep 4
 • Groep 5
 • Groep 6
 • Groep 7
 • Groep 8
Materiaal
 • Lesmateriaal
 • Communicatiemateriaal
 • Handleiding
 • Spelvormen

De leskist bevat lerarenhandleidingen en materialen voor het uitvoeren van de smaakproefjes. De lerarenhandleiding kan ook gratis gedownload worden via de website. Voor verdieping van de lessen kan de school gratis gebruikmaken van www.smaaklessen.nl/digibord en www.smaaklessen.nl/inspiratieboek.

Thema
 • Voeding
 • Milieu
Ouderbetrokkenheid Ja
 • Hulpouders tijdens Smaaklessen
Activiteit is gericht op Hier ziet u op welke pijlers de activiteit is gericht. De aanpak Gezonde School onderscheidt vier pijlers: signalering, gezondheidseducatie, omgeving en beleid.
 • Gezondheidseducatie
Aanvullende activiteit Deze activiteit kunt u aanvullend op de huidige activiteit uitvoeren. Het doen van een aanvullende activiteit versterkt het effect.
Wanneer uit te voeren?
 • Tijdens de les
 • Tijdens naschoolse opvang
Activiteit is zelfstandig door een school uit te voeren Ja
Door wie uit te voeren op school?
 • Overige leerkrachten
Tijdsbesteding Indicatie van het minimaal aantal uren nodig voor training/opleiding, voorbereiding en uitvoering van de interventie. Minder dan 10 uur

Elke lerarenhandleiding bevat vijf lessen. De meeste lessen duren 45-60 minuten. Aangezien er in veel lessen gebruikgemaakt wordt van verse materialen is er voorbereidingstijd nodig.

Waar is ondersteuning is beschikbaar?
 • Eigenaar activiteit
 • Regionale GGD
Indicatie vaste kosten Minimale kosten van de activiteit, inclusief BTW, per schooljaar, voor alle klassen in een school van gemiddelde omvang (220 leerlingen). Minder dan €250

De leskist met lerarenhandleidingen kost € 300,- excl. De lerarenhandleiding kan ook gratis gedownload worden via de website.

Per jaar zijn de overige kosten ongeveer € 25,- tot € 40,- per groep voor het inkopen van verse ingrediënten.

Beoordeling Eerste aanwijzingen voor effectiviteit