Prima - Modulaire aanpak van pesten voor scholen

De Prima-aanpak is gebaseerd op het Pest Preventie Programma van pestdeskundige Dan Olweus. U voert gedurende twee jaar stapsgewijs de Prima-aanpak uit op school-, groeps- en individueel niveau. Om u bij deze aanpak te ondersteunen, zijn er verschillende tools: een overkoepelende handleiding, een e-learningmodule, een lespakket, de Prima-Pestmeter en extra ondersteuning door Prima-begeleiders. 

Kenmerk

Omschrijving

Eigenaar VeiligheidNL
Website
Aan de slag
NaamE-mailadresTelefoonnummer
Zeina Bassaz.bassa@veiligheid.nl020-511 45 11
Doel

Het einddoel van de interventie is het voorkomen van pesten en het verminderen van het aantal basisschoolleerlingen dat gepest wordt of pest.

Groep
 • Groep 6
 • Groep 7
 • Groep 8
Materiaal
 • Lesmateriaal
 • Communicatiemateriaal
 • Handleiding
 • Spelvormen
 • Overige middelen en materialen

Het materiaal bestaat onder andere uit een overkoepelende handleiding, de Prima-Pestmeter (voor leerlingen, leerkrachten en ouders) en een e-learning module.

Thema
 • Sociaal emotionele ontwikkeling
Ouderbetrokkenheid Ja
 • Invullen van de Pestmeter; ouderbijeenkomst
Activiteit is gericht op Hier ziet u op welke pijlers de activiteit is gericht. De aanpak Gezonde School onderscheidt vier pijlers: signalering, gezondheidseducatie, omgeving en beleid.
 • Signaleren
 • Omgeving
 • Gezondheidseducatie
Aanvullende activiteit Deze activiteit kunt u aanvullend op de huidige activiteit uitvoeren. Het doen van een aanvullende activiteit versterkt het effect.
Wanneer uit te voeren?
 • Tijdens de les
 • Thuis
Activiteit is zelfstandig door een school uit te voeren Nee

Geadviseerd wordt om een gecertificeerde Prima-begeleider in te schakelen voor een zo groot mogelijk effect.

Door wie uit te voeren op school?
 • Directie
 • Overige leerkrachten
Tijdsbesteding Indicatie van het minimaal aantal uren nodig voor training/opleiding, voorbereiding en uitvoering van de interventie. Meer dan 25 uur

Eerste invoeringsjaar kost meer tijd.

Waar is ondersteuning is beschikbaar?
 • Gecertificeerde Prima-begeleider
Indicatie vaste kosten Minimale kosten van de activiteit, inclusief BTW, per schooljaar, voor alle klassen in een school van gemiddelde omvang (220 leerlingen). Tussen €250 tot €500

Er zijn kosten verbonden aan de Prima-tools (standaard) + begeleidingsuren (optioneel). 

Beoordeling Eerste aanwijzingen voor effectiviteit