EU-Schoolfruit- en groenteprogramma

Dit voorlichtings- en stimuleringsprogramma over gezonde voeding leert kinderen spelenderwijs gezonder te eten. EU-Schoolfruit stimuleert scholen om kinderen vaker groenten en fruit te laten eten in de ochtendpauze. Een school heeft een schoolfruitbeleid als op minimaal 2 vaste dagen in de week gezamenlijk in de klas fruit en/of groente wordt gegeten.

Kenmerk

Omschrijving

Eigenaar Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit
Website
Aan de slag
NaamE-mailadresTelefoonnummer
Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruiteuschoolfruit@wur.nl0317-48 59 66
Doel

Minimaal 2 vaste dagen in de week groente en fruit eten in de ochtendpauze. Deze afspraken worden vastgelegd in het schoolbeleid.

Groep
 • Groep 1
 • Groep 2
 • Groep 3
 • Groep 4
 • Groep 5
 • Groep 6
 • Groep 7
 • Groep 8
Materiaal
 • Lesmateriaal
 • Communicatiemateriaal
 • Handleiding
 • Spelvormen

20 weken lang gratis 3 stuks groente/fruit per leerling per week. Startpakket met lesboekje en posters voor leerkrachten, stappenplan en ouderbrochure. Voor verdieping en eventuele extra lessen is er www.schoolfruitdigibord.nl en op www.fruitandveggiechallenge.nl

Thema
 • Voeding
Ouderbetrokkenheid Ja
 • Ouderbrochure, ouderpagina op website
Activiteit is gericht op Hier ziet u op welke pijlers de activiteit is gericht. De aanpak Gezonde School onderscheidt vier pijlers: signalering, gezondheidseducatie, omgeving en beleid.
 • Omgeving
 • Gezondheidseducatie
Aanvullende activiteit Deze activiteit kunt u aanvullend op de huidige activiteit uitvoeren. Het doen van een aanvullende activiteit versterkt het effect.
Wanneer uit te voeren?
 • Tijdens de les
Activiteit is zelfstandig door een school uit te voeren Ja
Door wie uit te voeren op school?
 • Overige leerkrachten
Tijdsbesteding Indicatie van het minimaal aantal uren nodig voor training/opleiding, voorbereiding en uitvoering van de interventie. Meer dan 25 uur

Benodigde tijd voor voorbereiding en administratieve afhandeling. Benodigde tijd voor uitvoering: 15 minuten in de ochtendpauze (ongeveer 45 minuten per week). Na de 20 weken gratis levering bepaalt de school zelf of zij verder gaan met een abonnement bij een leverancier of aan ouders vragen groente/fruit op vaste dagen mee te geven.

Waar is ondersteuning is beschikbaar?
 • Eigenaar activiteit
 • Regionale GGD
Indicatie vaste kosten Minimale kosten van de activiteit, inclusief BTW, per schooljaar, voor alle klassen in een school van gemiddelde omvang (220 leerlingen). Minder dan €250

Na de 20 weken gratis groente/fruit kan de school op twee manieren verder. Ze kunnen ouders vragen om groente/fruit mee te geven op een aantal vaste dagen. Hierdoor zijn er geen kosten voor de school. Of ze sluiten een abonnement af bij een leverancier naar keuze. De kosten zijn afhankelijk van de leverancier, aantal stuks per week, variatie, etc.

Beoordeling Goed onderbouwd