Ik ben van mij!

Ik ben van mij!’ focust op het bevorderen van positief seksueel gedrag, op het ontwikkelen van bewustzijn van eigen wensen en grenzen en op het (h)erkennen van de wensen en grenzen van een ander.  De uitvoering van de interventie bestaat uit (peer-)educatie, peer-activatie en peer-mobilisatie.

De lessenreeks past binnen thema’s als seksuele ontwikkeling, sociale veiligheid en actief burgerschap. Ook sluit het aan bij kerndoel 43.

Kenmerk

Omschrijving

Eigenaar Movisie
Aan de slag
NaamE-mailadresTelefoonnummer
Charlot Pierikc.pierik@movisie.nl06 55 44 05 81
Doel

Het hoofddoel van ‘Ik ben van mij!’ is: Jongeren zijn zich bewust van seksuele wensen en grenzen, gedragen zich seksueel weerbaar(der) en stimuleren andere jongeren om hetzelfde te doen, zodat zij minder risico lopen op het meemaken of vertonen van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Materiaal
 • Lesmateriaal
 • Communicatiemateriaal
 • Handleiding
 • Spelvormen

Het lessenpakket biedt veel verschillende werkvormen met ieder hun eigen materialen

Thema
 • Relaties en seksualiteit
 • Fysieke veiligheid
Ouderbetrokkenheid Ja
 • Nieuwsbrief voor ouders
 • Informatie voor ouders om ook thuis het gesprek aan te kunnen gaan
Activiteit is gericht op Hier ziet u op welke pijlers de activiteit is gericht. De aanpak Gezonde School onderscheidt vier pijlers: signalering, gezondheidseducatie, omgeving en beleid.
 • Gezondheidseducatie
Wanneer uit te voeren?
 • Tijdens de les
Activiteit is zelfstandig door een school uit te voeren Ja
Door wie uit te voeren op school?
 • Begeleider
 • Overige leerkrachten
 • Vakleerkracht
 • Anders
 • Kan variabel zijn, diverse docenten, mentoren, leerlingbegeleiders, vertrouwenspersonen etc.

Tijdsbesteding Indicatie van het minimaal aantal uren nodig voor training/opleiding, voorbereiding en uitvoering van de interventie. Tussen 10 tot 25 uur

Het gaat om tenminste 5 lesuren, plus voorbereidingen, voor de ‘minimale variant’. Er kan meer tijd aan besteed worden: daar zijn ook werkvormen voor te vinden op de site.

Gemiddelde optionele tijd die het de school kost

Kan aangevuld worden, meer en rustiger de tijd nemen, leerlingen meer begeleiden met hun actie etc.

Waar is ondersteuning is beschikbaar?
 • Eigenaar activiteit
 • Eventueel wordt bemiddeld om een trainer te vinden
Indicatie vaste kosten Minimale kosten van de activiteit, inclusief BTW, per schooljaar, voor alle klassen in een school van gemiddelde omvang (1420 leerlingen). Minder dan €1000

De kosten bestaan uitsluitend uit de inzet van uren (personeelskosten). De inhuur van een externe trainer brengt andere kosten met zich mee.

Beoordeling Goed beschreven