Lang Leve de Liefde - mbo entree

Lang Leve de Liefde - mbo entree is een lespakket voor entreeopleidingen in het mbo die aandacht willen besteden aan seksualiteit, relaties, anticonceptie, kinderwens en onbedoelde zwangerschap. De interventie is gericht op de preventie van onbedoelde zwangerschappen.

Kenmerk

Omschrijving

Eigenaar Rutgers
Website
Aan de slag
NaamE-mailadresTelefoonnummer
Ineke van der Vlugti.vandervlugt@rutgers.nl030 - 231 34 31
Doel

Het hoofddoel van Lang Leve de Liefde - mbo entree is dat studenten bewuste keuzes maken over hun relaties, seksualiteit, kinderwens en anticonceptiegebruik en op die manier onbedoelde zwangerschappen voorkomen.

Materiaal
 • Lesmateriaal
 • Communicatiemateriaal
 • Handleiding
 • Spelvormen

Op www.langlevedeliefde.nl zijn bij het onderdeel ‘Entreeopleidingen’ de volgende materialen beschikbaar:

 • de docentenhandleiding - downloadbaar als pdf.
 • een overzicht van de lessen met downloadbare lesbrieven, werk- en informatiebladen en PowerPointpresentaties.
 • filmpjes behorend bij lesonderdelen.
 • filmpjes waarin docenten via ‘Een kijkje in de klas’ laten zien hoe zij bepaalde werkvormen uit het lesprogramma gebruiken.
Thema
 • Relaties en seksualiteit
Ouderbetrokkenheid Nee
Activiteit is gericht op Hier ziet u op welke pijlers de activiteit is gericht. De aanpak Gezonde School onderscheidt vier pijlers: signalering, gezondheidseducatie, omgeving en beleid.
 • Gezondheidseducatie
Wanneer uit te voeren?
 • Tijdens de les
Activiteit is zelfstandig door een school uit te voeren Ja
Door wie uit te voeren op school?
 • Overige leerkrachten
Tijdsbesteding Indicatie van het minimaal aantal uren nodig voor training/opleiding, voorbereiding en uitvoering van de interventie. Minder dan 10 uur

De totale tijdsinvestering voor een docent voor alle lessen is ongeveer 7 lesuren plus 3 voorbereidingsuren.

Gemiddelde optionele tijd die het de school kost

Docenten zijn vrij om meer tijd te besteden aan de lessen afhankelijk van de beschikbare tijd, het niveau en de samenstelling van de klas, de reacties van de klas en in hoeverre een onderwerp voor de studenten extra relevant is.

Waar is ondersteuning is beschikbaar?
 • Eigenaar activiteit
Indicatie vaste kosten Minimale kosten van de activiteit, inclusief BTW, per schooljaar, voor alle klassen in een school van gemiddelde omvang (9300 leerlingen). Minder dan €1000

Materiële kosten

De docentenhandleiding, lesbrieven, werk- en informatiebladen en PowerPointpresentaties zijn gratis te downloaden op www.langlevedeliefde.nl. Hier zijn ook de bijbehorende filmpjes te vinden.

Beoordeling Goed beschreven